کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912
برنامه امتحانات نهایی خرداد 1402

برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲

بر اساس جدید ترین اطلاعیه آموزش و پرورش کشور، بارم بندی و برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم برای کلیه رشته ها منتشر گردید. در این نوشته برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ همراه با بارم بندی دروس در اختیار شما قرار می گیرد.

با تغییرات جدیدی که در کنکور سراسری ایجاد شده است، معدل کتبی نهایی هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم تا سال ۱۴۰۴ به طور مستقیم در کنکور تاثیر گذار خواهد بود.

بارم بندی امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲

برای دانلود بارم بندی امتحانات نهایی ۱۴۰۲ خرداد ماه روی لینک زیر کلیک کنید:

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم تجربی خرداد ۱۴۰۲

تاریخ و روزعنوان درس
یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱تعلیمات دینی ۳ (دینی،اخلاق و قرآن) و ادیان الهی (۳) – اقلیت های دینی
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲فیزیک
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۴فارسی
یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۷ریاضی
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۹زبان انگلیسی
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۱شیمی
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶زیست شناسی
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۸سلامت و بهداشت
یک شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۱زمین شناسی
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۳عربی زبان قرآن
پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۲۵علوم اجتماعی

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی خرداد ۱۴۰۲

تاریخ و روزعنوان درس
یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱تعلیمات دینی ۳ (دینی،اخلاق و قرآن) و ادیان الهی (۳) – اقلیت های دینی
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲فیزیک
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۴فارسی
یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۷هندسه
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۹زبان انگلیسی
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۱شیمی
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶حسابان
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۸سلامت و بهداشت
یک شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۱ریاضیات گسسته
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۳عربی زبان قرآن
پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۲۵علوم اجتماعی

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم انسانی خرداد ۱۴۰۲

تاریخ و روزعنوان درس
یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱تعلیمات دینی ۳ (دینی،اخلاق و قرآن) و ادیان الهی (۳) – اقلیت های دینی
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲تاریخ ۳
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۴فارسی ۳
یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۷جامعه شناسی ۳
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۹زبان انگلیسی
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۱فلسفه ۲
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶علوم و فنون ادبی ۳
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۸سلامت و بهداشت
یک شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۱ریاضی و امار ۳
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۳عربی زبان قرآن
پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۲۵جغرافیا ۳

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم علوم و معارف اسلامی ۱۴۰۲ خرداد ماه

تاریخ و روزعنوان درس
یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱علوم و معارف قرآنی ۳
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲تاریخ ۳
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۴فارسی ۳
یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۷اصول عقاید ۳
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۹زبان انگلیسی ۳
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۱فلسفه ۲
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶علوم و فنون ادبی ۳
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۸سلامت و بهداشت
یک شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۱ریاضی و آمار ۳
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۳عربی زبان قرآن
پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۲۵احکام ۳

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم فنی حرفه ای و کار و دانش ۱۴۰۲ خرداد ماه

تاریخ و روزعنوان درس
یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱تعلیمات دینی ۳ (دینی،اخلاق و قرآن) و ادیان الهی (۳) – اقلیت های دینی
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۴فارسی
یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۷
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۹زبان انگلیسی
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۱
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۸سلامت و بهداشت
یک شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۱
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۳عربی زبان قرآن
پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۲۵

برنامه امتحانات نهایی یازدهم تجربی خرداد ۱۴۰۲

تاریخ و روزعنوان درس
۱۴۰۲/۳/۸ریاضی
۱۴۰۲/۳/۱۰عربی زبان قرآن

برنامه امتحانات نهایی یازدهم ریاضی خرداد ۱۴۰۲

تاریخ و روزعنوان درس
۱۴۰۲/۳/۸حسابان
۱۴۰۲/۳/۱۰عربی زبان قرآن

برنامه امتحانات نهایی یازدهم انسانی خرداد ۱۴۰۲

تاریخ و روزعنوان درس
۱۴۰۲/۳/۸ریاضی و آمار
۱۴۰۲/۳/۱۰علوم و فنون ادبی

برنامه امتحانات نهایی دهم تجربی خرداد ۱۴۰۲

تاریخ و روزعنوان درس
۱۴۰۲/۳/۱فارسی
۱۴۰۲/۳/۳زیست شناسی

برنامه امتحانات نهایی دهم ریاضی خرداد ۱۴۰۲

تاریخ و روزعنوان درس
۱۴۰۲/۳/۱فارسی
۱۴۰۲/۳/۳فیزیک

برنامه امتحانات نهایی دهم انسانی خرداد ۱۴۰۲

تاریخ و روزانسانی
۱۴۰۲/۳/۱فارسی
۱۴۰۲/۳/۳عربی اختصاصی

ساعت شروع امتحانات نهایی ۱۴۰۲

فرآیندزمان
ورود دانش آموزان به محوطه حوزهساعت ۷ تا ۷:۳۰ صبح
ورود به سالن برگزاری آزمون با کنترل حفاظت آزمونساعت ۷:۱۵ تا ۷:۴۰ صبح
بسته شدن درب آزمونساعت ۷:۴۰ صبح
پخش فایل صوتی قرائت قرآن و نکات مربوط به مقررات آزمون و توصیه مشاوره ایساعت ۷:۴۵ صبح
شروع آزمونساعت ۸ صبح

برنامه ریزی امتحانات نهایی ۱۴۰۲

با توجه به انتشار زمان دقیق امتحانات نهایی ۱۴۰۲، دانش آموزان می توانند با توجه به نقاط ضعف و قوت خود مناسب ترین برنامه درسی را داشته باشند تا بتوانند در مدت زمان باقی مانده ضعف های مطالعاتی خود را برطرف کنند.

در این بازه زمانی باقی مانده ممکن است دانش آموز در مدیریت زمان و برنامه ریزی درسی منظم دچار سردرگمی شود که بهترین راه برای مطالعه دروس امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ دریافت برنامه ریزی از مشاور تحصیلی است که در این زمینه تجربه کافی داشته و بر اساس زمان باقی مانده و شرایط درسی دانش آموز مناسب ترین برنامه ریزی را تنظیم کند.

مشاوران کنکور آسان است با داشتن تجربه و تحصیلات مرتبط در زمینه مشاوره و مشاوره تحصیلی می توانند شما دانش آموزان عزیز را در مسیر موفقیت در امتحانات نهایی که تاثیر مهم و مستقیمی بر نتیجه کنکور شما نیز دارد، با یک برنامه ریزی اصولی و دقیق یاری دهند.

برای دریافت برنامه ریزی برای امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ با شماره های ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰ و ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ تماس گرفته و از مشاوره و راهنمایی مشاوران کنکور آسان است بهره مند شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *