کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Day: آبان ۲۴, ۱۴۰۰

افزایش ظرفیت پزشکی

افزایش ظرفیت پزشکی در کنکور ۱۴۰۱

در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰ دو مصوبه با هدف افزایش ظرفیت پزشکی در کنکور ۱۴۰۱ مطرح شد.ادامه متن کامل مربوط به این دو مصوبه را مطالعه می کنید : افزایش ظرفیت پزشکی در کنکور ۱۴۰۱ منصور کبگانیان با ارائه گزارشی از جلسه ۱۵۵ ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشوردر