کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Tag: کنکور 1404

سوابق تحصیلی کنکور 1404

سوابق تحصیلی کنکور ۱۴۰۴

در این مطلب صفر تا صد جزئیات و اطلاعات مرتبط با ” سوابق تحصیلی کنکور ۱۴۰۴ ” را تشریح و بررسی خواهیم کرد. برای داوطلبان کنکور ۱۴۰۴ الزامی است که از میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی یا تاثیر معدل آگاهی داشته باشند . یکی از مباحث اساسی برای هر

لیست رشته های کنکور 1404

لیست رشته های کنکور ۱۴۰۴

در این مطلب صفر تا صد جزئیات و اطلاعات مرتبط با ” لیست رشته های کنکور ۱۴۰۴ ” کلیه رشته ها را تشریح و بررسی خواهیم کرد . هر گروه آزمایشی شرکت کننده در آزمون سراسری ، یک لیست اختصاصی از رشته های تحصیلی را به خود اختصاص می دهد

ثبت نام کنکور 1404

ثبت نام کنکور ۱۴۰۴

در این مطلب صفر تا صد جزئیات و اطلاعات مرتبط با ” ثبت نام کنکور ۱۴۰۴ ” را تشریح و بررسی خواهیم کرد . داوطلبان به منظور ثبت نام کنکور ۱۴۰۴ می بایست از طریق سایت رسمی سازمان سنجش و آموزش کشور اقدام نمایند . کنکور سراسری ۱۴۰۴ ، همانند

ضرایب کنکور 1404

ضرایب کنکور ۱۴۰۴

در این مطلب صفر تا صد جزئیات و اطلاعات مرتبط با ” ضرایب کنکور ۱۴۰۴ ” کلیه رشته های تحصیلی را تشریح و بررسی خواهیم کرد . در آزمون سراسری ۱۴۰۴ ، پنج گروه آزمایشی با یکدیگر به رقابت می پردازند و هر کدام از این گروه های آزمایشی منابع

منابع کنکور 1404

منابع کنکور ۱۴۰۴

در این مطلب صفر تا صد جزئیات و اطلاعات مرتبط با ” دقیق ترین منابع کنکور ۱۴۰۴ ” را تشریح و بررسی خواهیم کرد . منابع کنکور ۱۴۰۴ از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام می شود که شامل کتاب های درسی دوره دوم متوسطه هر رشته تحصیلی است

بودجه بندی کنکور 1404

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۴

در این مطلب صفر تا صد جزئیات و اطلاعات مرتبط با ” بودجه بندی کنکور ۱۴۰۴ ” را تشریح و بررسی خواهیم کرد . بودجه بندی آزمون سراسری ۱۴۰۴ سراسری نشان دهنده اهمیت مباحث و تعداد سوالات هر مبحث در کنکور است که اطلاعات مفیدی را به داوطلبان و دانش