کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Tag: کنکور ریاضی

منابع ریاضی

منابع کنکور ریاضی

رشته ریاضی یکی از دیگر از سه رشته گروه نظری است. اگرچه این رشته داوطلبان کمتری نسبت به رشته های تجربی و انسانی دارد اما در این گروه آزمایشی نیز رقابت بالایی برای قبولی در رشته های تزار اول است. اگر داوطلب کنکور ریاضی هستید ما را تا انتهای این