کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Tag: کنکور تجربی

درصد هر تست در کنکور تجربی

درصد هر تست در کنکور تجربی

اگر داوطلب کنکور تجربی هستید این مقالهرا با دقت مطالعه کنید تا با درصد مثبت و منفی هر تستی که در کنکور می زنید آشنا شوید. همان طور که می دانید سوالات آزمون سراسری شامل نمره منفی می شوند و زدن حتی یک تست غلط تاثیر زیادی در تراز و

منابع کنکور تجربی

منابع کنکور تجربی

رشته تجربی بیشترین تعداد داوطلب را در کنکور سراسری دارد و بسیاری از شما داوطلبان این رشته با رویای قبولی در رشته های پزشکی و دندان پزشکی در این آزمون شرکت می کنید. شما داوطلبان کنکور تجربی برای قبولی در کنکور تجربی و پذیرش در دانشگاه ها و رشته های