کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Tag: کارنامه اولیه کنکور

نحوه دریافت نتایج کنکور 1401

نحوه دریافت اعلام نتایج کنکور ۱۴۰۱

پس از برگزاری کنکور سراسری ۱۴۰۱ در ۵ گروه آزمایشی در تیرماه نتایج ائلیه این آزمون در مردادماه از طریق سایت سازمان سنجش و آموزش کشور به آدرس https://www.sanjesh.org/ می توانید نتیج اولیه کنکور ۱۴۰۱ و وضعیت مجاز به انتخاب رشته بودن خود را از طریق این سایت استعلام کنید.