کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Tag: نمره منفی در کنکور

نمره منفی در کنکور

نمره منفی در کنکور همه شما داوطلبان کنکوری از وجود نمره منفی در کنکور سراسری با خبر هستید اما از چگونگی اعمال نمره منفی در کارنامه خود را اطلاعی زیادی ندارید. نمره منفی در کنکور به چه معناست؟ نمره منفی در کنکور یعنی تاثیر پاسخ های نادرست روی تراز شما