کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Tag: مهدی شیخی

زیست مهدی شیخی

زیست مهدی شیخی

زیست مهم ترین و تاثیر گذار ترین درس برای شما داوطلبان کنکور تجربی است. همه شما داوطلبانی که با هدف قبولی در رشته های پزشکی و دندان پزشکی رشته تجربی را انتخاب کرده اید باید سرمایه گذاری ویژه ای روی درس زیست داشته باشید. زیست جزوه دروس اختصاصی است و