کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Tag: ماه رمضان برای کنکوری ها

برنامه مطالعه و تغذیه در ماه رمضان

برنامه مطالعه و تغذیه در ماه رمضان

داوطلبان کنکوری هرسال در روزهای پایانی تا برگزاری کنکور سراسری دچار استرس می شوند. امسال نیز با توجه با همزمانی ماه رمضانی با کنکور داوطلبان دچار استرس مضاعف شده اند. سختی مطالعه دروس کنکوری در ماه رمضان سبب می شود تا عده ای از شما کنکوری ها یک ماه مطالعه