کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Tag: قیمت

قیمت پکیج کنکور

قیمت پکیج کنکور

اگر داوطلب شرکت در کنکور سراسری هستید باید بدانید که با توجه به افزایش سطح دشواری سوالات کنکور در سال های اخیر (به ویژه کنکور دو سال اخیر) تنها با تکیه بر محتوای کتاب های درسی نمی توانید به قبولی در رشته های و دانشگاه های درجه اول رشته خودتان