کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Tag: ضرایب کنکور 1404

ضرایب کنکور 1404

ضرایب کنکور ۱۴۰۴

در این مطلب صفر تا صد جزئیات و اطلاعات مرتبط با ” ضرایب کنکور ۱۴۰۴ ” کلیه رشته های تحصیلی را تشریح و بررسی خواهیم کرد . در آزمون سراسری ۱۴۰۴ ، پنج گروه آزمایشی با یکدیگر به رقابت می پردازند و هر کدام از این گروه های آزمایشی منابع