کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Tag: ضرایب کنکور 1402

ضرایب و سوابق تحصیلی کنکور ۱۴۰۲

ضرایب و سوابق تحصیلی کنکور ۱۴۰۲ به چه صورت است؟ کنکور ۱۴۰۲ یکی از پر چالش ترین کنکور های چند سال اخیر است. یکی از موضوعاتی که داوطلبان را دچار دغدغه کرده است، چگونگی اعمال ضرایب و سوابق تحصیلی مربوط به دروس عمومی و اختصاصی در کنکور ۱۴۰۲ است. کنکور