کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Tag: شیمی کنکور آسان است

شیمی عارف ربیعیان

شیمی عارف ربیعیان

شیمی یکی از مهم ترین و تاثیر گذار ترین دروس اختصاصی در کنکور تجربی و ریاضی است. این درس در کنکور تجربی بعد از درس زیست شناسی بالاترین ضریب را در زیر گروه اول دارد و شما داوطلبانی که با هدف قبولی در رشته های پزشکی و دندان پزشکی درس