کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Tag: سامان مطلبی

فیزیک سامان مطلبی

فیزیک سامان مطلبی

مهندس سامان مطلبی دروس ریاضی و فیزیک را هم به شیوه مفهومی و هم به شیوه کنکوری در مجموعه های جداگانه تدریس کرده است. در این نوشته به معرفی مجموعه های تدریس فیزیک سامان مطلبی در کنکور آسان است می پردازیم، با ما همراه باشید. سامان مطلبی کنکور آسان است