کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Tag: زیست کنکور آسان است

زیست مهدی شیخی

زیست مهدی شیخی

زیست مهم ترین و تاثیر گذار ترین درس برای شما داوطلبان کنکور تجربی است. همه شما داوطلبانی که با هدف قبولی در رشته های پزشکی و دندان پزشکی رشته تجربی را انتخاب کرده اید باید سرمایه گذاری ویژه ای روی درس زیست داشته باشید. زیست جزوه دروس اختصاصی است و

تیپ بندی سوالات زیست کنکور

تیپ بندی سوالات زیست کنکور

اگر داوطلب کنکور تجربی هستید قطعا از اهمیت ویژه این درس در تعیین رتبه و تراز خود آگاه هستید پس سعی کنید با در نظر داشتن تمام ابعاد این درس بهترین عملکرد را در این درس داشته باشید. زیست کنکور سومین درس در دفترچه سوالات اختصاصی دارای ضریب ۱۲ در