کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Tag: رشته ریاضی

زیر گروه های رشته ریاضی

زیر گروه های رشته ریاضی

رشته ریاضی یکی از رشته های نظری در مقطع متوسطه دوم است که شما داوطلبان این رشته اغلب با رویای قبولی در رشته های مهندسی این آن را انتخاب می کنید. رشته ریاضی همانند دیگر رشته های شاخه نظری شامل تعدادی رشته و زیر گروه است که شما داوطلبان کنکوی