کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Tag: رشته انسانی

زیر گروه های رشته انسانی

زیر گروه های رشته انسانی

رشته انسانی بعد از کنکور تجربی بیشترین متقاضی را در کنکور سراسری دارد و داوطلبان این رشته اغلب با رویای قبولی در دانشگاه فرهنگیان و رشته های پرطرفدار روانشناسی و حقوق در کنکور شرکت می کنند. رشته انسانی علاوه بر رشته های پرطرفداری که به آن اشاره کردیم، تعداد زیادی