کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Tag: دوازدهم

فیزیک دوازدهم

فیزیک دوازدهم

فیزیک دوازدهم شامل چه مباحثی است؟بودجه بندی فیزیک دوازدهم در کنکور سراسری؟مدرس فیزیک دوازدهم کنکور آسان است؟ فیزیک کنکور فیزیک چهارمین درس در دفترچه اختصاصی کنکور تجربی فیزیک دومین درس در دفترچه اختصاصی رشته ریاضی فیزیک شامل ۳۰ سوال در کنکور تجربی فیزیک شامل ۴۵ سوال در کنکور ریاضی مدت

نمونه تدریس شیمی دوازدهم عارف ربیعیان

نمونه تدریس شیمی دوازدهم عارف ربیعیان

نمونه تدریس های شیمی دهم مهندس عارف ربیعیان را در اینجا مشاهده کنید. آموزش و روش تست فصل اول شیمی دوازدهم عارف ربیعیان عنوان فصل تعداد حلقه ساعت تدریس شیوه تدریس جزوه قیمت مولکول ها در خدمت تندرستی ۱۰ ۲۰ آموزش و روش تست زنی دارد ۲۰۰,۰۰۰ آموزش و روش

نمونه تدریس های ریاضی دوازدهم امیر مسعودی

نمونه تدریس های ریاضی دوازدهم امیر مسعودی

نمونه تدریس های ریاضی دوازدهم امیر مسعودی را در این صفحه مشاهده کنید. فصل اول : تابع آموزش و روش تست زنی تابع امیر مسعودی روش تست زنی تابع فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی مهندس امیر مسعودی عنوان فصل تعداد حلقه زمان تدریس شیوه تدریس جزوه قیمت (تومان) تابع ۴

نمونه تدریس های فیزیک دوازدهم امیر مسعودی

نمونه تدریس های فیزیک دوازدهم امیر مسعودی

نمونه تدریس های فیزیک دوازدهم امیر مسعودی را در این صفحه مشاهده کنید. فصل اول : حرکت شناسی آموزش و روش تست زنی حرکت شناسی دوازدهم امیر مسعودی (رشته تجربی) عنوان فصل تعداد حلقه ساعت تدریس شیوه تدریس جزوه قیمت (تومان) حرکت شناسی ۷ ۱۴ ساعت آموزش و روش تست