کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Tag: حواس پرتی

راهکارهای جلوگیری از حواس پرتی

راهکارهای جلوگیری از حواس پرتی

حواس پرتی یکی از معضلات اصلی در زمان مطالعه است که فرآیند درس خواندن بسیاری از شما کنکوری های را با اختلال روبرو می کند.یکی از عواملی که ممکن است بسیاری از افراد را از رسیدن به دستاوردها و اهداف خود باز دارد، عامل آزار دهنده ی حواس پرتی است.حواس‌