کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Tag: ثبت نام

تاریخ ثبت نام کنکور 1402

تاریخ ثبت نام کنکور ۱۴۰۲

کنکور ۱۴۰۲ اولین کنکوری است که داوطلبان آن محدود به سنجش در دروس اختصاصی رشته خود هستند و تاثیر دروس عمومی در کارنامه اولیه و نهایی از طریق تاثیر سوابق تحصیلی امتحانات نهایی پایه های یازدهم و دوازدهم اعمال می شود. کنکور ۱۴۰۲ بر اساس اعلام سایت سازمان سنجش کنکور