کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Tag: تمرکز

راهکارهای جلوگیری از حواس پرتی

راهکارهای جلوگیری از حواس پرتی

حواس پرتی یکی از معضلات اصلی در زمان مطالعه است که فرآیند درس خواندن بسیاری از شما کنکوری های را با اختلال روبرو می کند.یکی از عواملی که ممکن است بسیاری از افراد را از رسیدن به دستاوردها و اهداف خود باز دارد، عامل آزار دهنده ی حواس پرتی است.حواس‌

راهکارهای افزایش تمرکز در زمان مطالعه

راهکارهای افزایش تمرکز در زمان مطالعه

تمرکز چیست ؟ کدام علل سبب از دست رفتن تمرکز ما می شوند ؟ پیامدهای نداشتن تمرکز در زمان مطالعه چیست ؟ راهکارهای افزایش تمرکز در هنگام مطالعه ؟ تمرکز چیست ؟ یکی از مهم ترین و تاثیر گذارترین علل موفقیت شما در زمان مطالعه داشتن قدرت تمرکز است. تمرکز