کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Tag: تست زمان دار

تست-زمان-دار

اهمیت تست زمان دار برای کنکوری ها

یکی از مهم ترین آیتم های مطالعه و یادگیری برای شما کنکوری های تست زدن است. همه شما داوطلبان کنکوری می دانید که پس از مطالعه هر مبحث برای سنجش میزان یادگیری خود باید به سراغ تست زدن بروید. اما باید توجه داشته باشید که تست زدن زمانی به یادگیری