کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Tag: بودجه بندی کنکور

بودجه بندی کنکور تجربی 1402

بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۲

بودجه بندی کنکور، تعداد تست هایی که از هر مبحث در کنکور آورده می شود را بر اساس کنکور پیشین، پیش بینی می کند. در این نوشته بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۲ بر اساس بودجه بندی کنکور ۱۴۰۲ نوبت اول رشته تجربی به طور دقیق ارائه شده است. کنکور تجربی