کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Tag: بودجه بندی کنکور تجربی

بودجه بندی کنکور تجربی

بودجه بندی کنکور تجربی

در این مطلب صفر تا صد جزئیات و اطلاعات مرتبط با ” دقیق ترین بودجه بندی کنکور تجربی ” را تشریح و بررسی خواهیم کرد . طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ، دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و کنکور صرفا از دروس اختصاصی خواهد بود . لذا