کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Tag: انتشارات گیلنا

انتشارات گیلنا

انتشارات گیلنا

انتشارات گیلنا با نام رسمی کنکور آسان است در سال ۱۳۷۳ توسط استاد حسین احمدی با شماره ثبت ۱۷۲۴۳۷ و شماره پروانه ۶۳۰۹ تاسیس شد.این انتشارات، اولین انتشارات کنکوری می باشد که مجوز نشر لوح های فشرده را از وزارت ارشاد دریافت کرد. انتشارات گیلنا، با کلمه مخفف گروه یادیارسازی