کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

برچسب: اختصاصی

صفر تا صد دروس اختصاصی کنکور

صفر تا صد دروس اختصاصی کنکور

کنکور سراسری شامل ۲ دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی است که هر یک از این دفترچه ها شامل تعدادی درس مرتبط با رشته تحصیلی شماست. درووس عمومی (ادبیات فارسی – عربی – دین و زندگی و زبان انگلیسی) دروس مشترک میان سه رشته تجربی – ریاضی و انسانی است.اما تفاوت