کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Day: مرداد ۲, ۱۴۰۲

زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور زبان 1403

زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور زبان ۱۴۰۳

با تغییرات گسترده ای که توسط شورای انقلاب فرهنگی و سازمان سنجش در کنکور سراسری ایجاد شد، دروس عمومی از کنکور حذف گردید و دروس اختصاصی گروه آزمایشی زبان به وسیله این آزمون مورد سنجش قرار می گیرد. با حذف دروس عمومی از کنکور سراسری، زمان پاسخ گویی به سوالات