کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Day: خرداد ۲, ۱۴۰۲

اعتراض به نتایج کنکور 1402

اعتراض به نتایج کنکور ۱۴۰۲

پس از اعلام نتایج کنکور ۱۴۰۲ کلید پاسخ نامه سوالات کنکور کلیه گروه های آزمایشی منتشر می شود. پس از مدت زمان معینی نتایج اولیه منتشر می شود و پس از انتخاب رشته نتایج نهایی کنکور منتشر می شود که سازمان سنجش امکان اعتراض به نتایج کنکور را در کلیه