کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Day: اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۲

ثبت نام در کنکور ریاضی 1403 نوبت اول

ثبت نام در کنکور ریاضی ۱۴۰۳ نوبت اول

یکی از تغییرات جدیدی که در کنکور سراسری ایجاد شد، برگزاری کنکور در دو نوبت می باشد که بر اساس تقویم آزمون های سازمان سنجش، نوبت اول کنکور ۱۴۰۳ در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. در این نوشته به توضیح صفر تا صد ثبت نام در کنکور ریاضی ۱۴۰۳ نوبت

ثبت نام کنکور انسانی 1403 نوبت اول

ثبت نام کنکور انسانی ۱۴۰۳ نوبت اول

یکی از تغییرات جدیدی که در کنکور سراسری ایجاد شد، برگزاری کنکور در دو نوبت می باشد که بر اساس تقویم آزمون های سازمان سنجش، نوبت اول کنکور ۱۴۰۳ در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. در این نوشته به توضیح صفر تا صد ثبت نام در کنکور انسانی ۱۴۰۳ نوبت