کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Day: آذر ۲۳, ۱۴۰۱

مدیریت کمبود زمان مطالعه

مدیریت کمبود زمان مطالعه

برای اینکه مطالعه موثری داشته باشیم، بایستی مدیریت کمبود زمان مطالعه را به درستی انجام دهیم. زیرا در هنگام مطالعه زمان ما محدود و پر اهمیت است. مدیریت زمان اگر در برنامه ریزی ما ضعف وجود داشته باشد، مشکلات فراوانی در مدیریت زمان ما به وجود می آورد. گاهی عوامل