کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

روز: بهمن ۱۱, ۱۴۰۰

درصد هر تست در کنکور ریاضی

درصد هر تست در کنکور ریاضی

با مطالعه این مقاله از درصد هر تست در کنکور ریاضی آگاه شوید. آگاهی از درصد هر تست در کنکور ریاضی به شما کمک می کند تا هر تست را با آگاهی بزنید و نیز توجه ویژه ای به نمره منفی هر تست که در عملکرد شما بسیار تاثیر گذار