کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Day: دی ۲۸, ۱۴۰۰

درصد هر تست در کنکور تجربی

درصد هر تست در کنکور تجربی

اگر داوطلب کنکور تجربی هستید این مقالهرا با دقت مطالعه کنید تا با درصد مثبت و منفی هر تستی که در کنکور می زنید آشنا شوید. همان طور که می دانید سوالات آزمون سراسری شامل نمره منفی می شوند و زدن حتی یک تست غلط تاثیر زیادی در تراز و