کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Day: دی ۵, ۱۴۰۰

زبان انگلیسی دکتر امیر دانش زاده

زبان انگلیسی دکتر امیر دانش زاده

زبان انگلیسی آخرین درس در دفترچه دروس عمومی کنکور است که شما داوطلبان کنکوری باید پاسخگوی آن باشید. این درس در کنکور سراسری شامل ۲۵ سوال است که باید در مدت زمان ۲۰ دقیقه پاسخگوی آن باشید. درس زبان یکی از دروسی عمومی است که اصولا شما داوطلبان کنکور را