کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Day: آذر ۲۴, ۱۴۰۰

فیزیک امیر مسعودی

فیزیک امیر مسعودی

فیزیک یکی از دروس رتبه ساز کنکور سراسری تجربی و ریاضی است. اغلب داوطلبان رشته ریاضی درصد پاسخگویی مطلبوبی در این درس دارند اما داوطلبان رشته تجربی به دلیل تمرکز زیاد روی دروس زیست و شیمی اغلب از این درس غافل می شوند و میانگین پاسخگویی پایینی در این درس