کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Day: آذر ۲۲, ۱۴۰۰

ریاضی امیر مسعودی

ریاضی امیر مسعودی

ریاضی کنکور یکی از دروسی است که هر سال داوطلبان زیادی را با چالش مواجه می کند و اکثر داوطلبان عملکرد مناسبی در این درس ندارند. ریاضی یکی از دروس مشترک دفترچه اختصاصی کنکور تجربی و ریاضی است اما از نظر محتوا ریاضی این دو رشته تفاوت های اساسی دارد