کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

روز: مرداد ۱۳, ۱۴۰۰

شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام کنکور 1401

شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام کنکور ۱۴۰۱

شرایط ثبت نام در کنکور ۱۴۰۱ به چه صورت می باشد؟ هر ساله بیش از ۱ میلیون نفر در آزمون سرنوشت ساز کنکور سراسری شرکت می کنند که قطعا این آزمون هم همانند دیگر آزمون ها دارای شرایط خاصی می باشد. این شرایط در دو بخش عمومی و اختصاصی در