کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Day: اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۰

نمونه تدریس شیمی دوازدهم عارف ربیعیان

نمونه تدریس شیمی دوازدهم عارف ربیعیان

نمونه تدریس های شیمی دهم مهندس عارف ربیعیان را در اینجا مشاهده کنید. آموزش و روش تست فصل اول شیمی دوازدهم عارف ربیعیان عنوان فصل تعداد حلقه ساعت تدریس شیوه تدریس جزوه قیمت مولکول ها در خدمت تندرستی ۱۰ ۲۰ آموزش و روش تست زنی دارد ۲۰۰,۰۰۰ آموزش و روش

نمونه تدریس شیمی یازدهم عارف ربیعیان

نمونه تدریس شیمی یازدهم عارف ربیعیان

نمونه تدریس های شیمی یازدهم عارف ربیعیان را در اینجا مشاهده کنید. آموزش فصل اول آموزش شیمی یازدهم فصل اول عارف ربیعیان عنوان فصل تعداد حلقه ساعت تدریس شیوه تدریس جزوه قیمت (تومان) قدر هدایای زمینی را بدانیم ۵ ۱۰ آموزشی ندارد ۷۵,۰۰۰ روش تست زنی فصل اول روش تست

نمونه تدریس شیمی دهم عارف ربیعیان

نمونه تدریس شیمی دهم عارف ربیعیان

نمونه تدریس های شیمی دهم مهندس عارف ربیعیان را در اینجا مشاهده کنید. آموزش فصل اول آموزش کیهان زادگاه الفبای هستی فصل اول شیمی دهم عارف ربیعیان عنوان فصل تعداد حلقه ساعت تدریس شیوه تدریس جزوه قیمت (تومان) کیهان زادگاه الفبای هستی ۷ ۱۸ آموزشی ندارد ۱۰۵,۰۰۰ روش تست زنی