کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912
کنکور 1402 ریاضی کنکور آسان است

کنکور ریاضی ۱۴۰۲

برای شناخت بهتر و کسب اطلاعات جامع در مورد کنکور ۱۴۰۲ ریاضی با این مقاله از سایت رسمی کنکور آسان است تا انتها همراه باشید.

تغییرات کنکور

همانطور که دانش آموزان و داوطلبان کنکور می دانند، کنکور ۱۴۰۲ با تغییرات گسترده ای در نحوه ی برگزاری مواجه شده است.

به این تغییرات توجه شما را جلب می کنیم:

از سال ۱۴۰۲ کنکور برای دروس اختصاصی دو بار در سال برگزار خواهند شد.

دروس عمومی از کنکور ۱۴۰۲ و بعد از آن حذف شد و برای شرکت در آن فقط آمادگی دروس تخصصی ملاک است.

تاثیر معدل در کنکور۱۴۰۲ ریاضی ۴۰ درصد و به صورت قطعی است.

برای درک بهتر تاثیرات معدل در کنکور ۱۴۰۲ به بعد به جدول زیر توجه کنید:

سهم دروس عمومی و تخصصی در نمره کل سابقه تحصیلی

سالعمومیتخصصیجمع
۱۴۰۲۲۶۱۴۴۰
۱۴۰۳۲۸۲۲۵۰
۱۴۰۴ و بعد از آن۳۰۳۰۶۰

در کنکور ۱۴۰۲ سوابق تحصیلی دروس عمومی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

نتایج امتحانی از لحاظ سوابق تحصیلی و دروس اختصاصی کنکور ۱۴۰۲ به مدت دو سال اعتبار خواهد داشت.

داوطلبان می توانند به اختیار خود در یک یا هر دو آزمون شرکت کنند.

برای موفقیت در کنکور و شرکت مناسب برای کسب نتایج درخشان لازم است با مهارت های شرکت در آزمون نیز آشنا باشیم.

بعد از آشنایی با تغییرات کنکور سراغ حذفیات کنکور سراسری می رویم.

حذفیات کنکور ۱۴۰۲ ریاضی | کنکور آسان است

حذفیات کنکور سراسری دروس اختصاصی رشته ریاضی-فیزیک

فیزیک دهم

نام کتابکد کتابپایه تحصیلیسال چاپحذفیات
فیزیک ۱۱۱۰۲۰۹دهم۱۳۹۹– تاریخ ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
– در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که ان ها نیاز به تجزیه بردار است، جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد.
– بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید۱۹ برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و بخشنامه ی ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخشهایی از کتابهای درسی، طرح سوال از مباحث زیر (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.
فصل ۱: بخش ۱-۶ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل.
فصل ۲: بخش ۲-۲ و ۲-۵ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل.
فصل ۳: صفحه ۷۵ و ۷۶ (بازده) و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل.
فصل ۴: صفحه ۹۲ تا ۹۵ (انبساط سطحی و حجمی و انبساط غیر عادی آب) بخش ۴-۵ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل.
فصل۷ : صفحات ۱۴۱ تا ۱۴۴ (ماشین های گرمایی برون
سوز و درون سوز(، بخش۸-۵ و پرسش ها و مسئله های
مرتبط با آنها در انتهای فصل.

فیزیک یازدهم

فیزیک ۲۱۱۱۲۰۹یازدهم۱۴۰۰– تاریخ ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
– در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیروها و میدان الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا حل مدارهای چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده ود و همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد

فیزیک دوازدهم

فیزیک ۳۱۱۲۲۰۹دوازدهم۱۴۰۱– تاریخ ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
– در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که ان ها نیاز به تجزیه بردار است، جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد.

شیمی

شیمی ۱۱۱۰۲۱۰دهم۱۳۹۹– پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقّادانه و آیا میدانید”.
-حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
– حفظ کردن معادله های شیمیایی.
– رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در جدول تناوبی.
– بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید۱۹ برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و بخشنامه ی ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخشهایی از کتابهای درسی، طرح سوال از مباحث زیر (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.
فصل اول :از آغاز فصل تا ص ۴ از نورکلید شناخت جهان تا ص ۲۱.
فصل دوم : آغاز فصل/ هوا معجونی ارزشمند/ پیوند با صنعت تا ص ۵۱/ اکسیژن گازی واکنش پذیر/ در میان تار نماها/ رفتار اکسیدها فلزی و نافلزی/ پیوند با زندگی ص ۶۰ / چه بر سر هوا می آوریم تا ص ۷۳/ توسعه پایدار.
فصل سوم : آب آهنگ زندگی تا ص۸۹/ پیوند با صنعت ص ۹۷/ آب و دیگر حلال ها/ پیوند با زندگی ص ۱۱۰ و ۱۱۷/ رد پا آب در زندگی تا ابتدای پیوند با زندگی ص ۸۷
شیمی ۲۱۱۱۲۱۰یازدهم۱۴۰۰– پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقّادانه و آیا میدانید”.
-حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
– حفظ کردن معادله های شیمیایی.
– رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در جدول تناوبی.
– حفظ کردن معادله های شیمیایی.
شیمی ۳۱۱۲۲۱۰دوازدهم۱۴۰۱– پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقّادانه و آیا میدانید”.
-حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
– حفظ کردن معادله های شیمیایی.
– رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در جدول تناوبی.

بقیه دروس

هندسه۱۱۱۰۲۱۳دهم۱۳۹۹– تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
هندسه۲۱۱۱۲۱۳یازدهم۱۴۰۰– تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
هندسه۳۱۱۲۲۱۳دوازدهم۱۴۰۱– تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
حسابان۱۱۱۱۲۱۴یازدهم۱۴۰۰– تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
حسابان۲۱۱۲۲۱۴دوازدهم۱۴۰۱– تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
ریاضیات گسسته۱۱۲۲۱۵دوازدهم۱۴۰۱– تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
آمار و احتمال۱۱۱۲۱۵یازدهم۱۴۰۰– تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب

جزییات دفترچه کنکور ۱۴۰۲ ریاضی کنکور آسان است

  • دفترچه زیر گروه رشته ریاضی: دو دفترچه شماره یک دروس ریاضی و دفترچه شماره دو فیزیک و شیمی
  • دفترچه شماره یک: ریاضی

تعداد سوالات ریاضی: ۴۰ سوال

مدت زمان پاسخگویی: ۷۰ دقیقه

  • دفترچه شماره دو: فیزیک و شیمی

تعداد سوالات فیزیک: ۳۵ سوال

تعداد سوالات شیمی: ۳۰ سوال

مدت زمان پاسخگویی: جمعا ۷۵

تعداد داوطلبان کنکور ۱۴۰۲ ریاضی در دی ماه

گروه آزمایشی ریاضی: ۱۲۰۰۹۵ نفر

از این آمار ۳۵ درصد داوطلبان زن و ۶۵ درصد داوطلبان مرد هستند.

زمان ثبت نام و برگزاری کنکور ۱۴۰۲ ریاضی

زمان ثبت نام کنکور دیماه: ۸ تا ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۱

صبح جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱، نوبت اول کنکور ریاضی برگزار می گردد.

زمان برگزاری نوبت دوم کنکور در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیر سال ۱۴۰۲ می باشد.

سوالات رایج در مورد ترمیم معدل کنکور

تعداد دفعات شرکت در ترمیم نمره؟

طبق آخرین اخبار منتشر شده، داوطلب فقط یکبار می تواند شرکت کند.

در چند مرحله می توان ترمیم نمره کرد؟

در سه مرحله، امتحانات دی، خرداد و شهریور می توان ترمیم معدل کرد.

دروس عمومی هم می توان ترمیم نمره کرد؟

بله، ترمیم نمرات دروس عمومی همانند دروس تخصصی اهمیت بالایی دارند.

امکانش هست اول در کنکور شرکت کنم و بعد ترمیم نمره کنم؟

بله، امکان این نکته نیز فراهم است.

برای موفقیت در امتحان ترمیم نمره، شما می توانید مهارت های شرکت در امتحان را یاد بگیرید و بازدهی کار خود را بالا ببرید.

بهترین پکیج کنکور ۱۴۰۲ ریاضی کنکور آسان است

بسته معلم خصوصی کنکوری موسسه ی کنکور آسان است، برای کلیه دانش آموزان و فارغ التحصیلانی که هدف قبولی در رشته های برتر را دارند بسیار کاربردی است.

استفاده از بسته معلم خصوصی کنکور آسان است هیچ محدودیت سنی و شغلی ندارد و همواره افراد با سنین و مشاغل متفاوت می توانند این بسته را تهیه نمایند. امکان استفاده ی دانش آموزان با هر سطح تحصیلی (متوسط و حتی خیلی ضعیف) از این بسته ها نیز فراهم است.

کنکور آسان است با در نظر داشتن اهمیت یادگیری مفهومی و روش تست زنی دروس اختصاصی کنکور ریاضی و بهره مندی کلیه دانش آموزان کشور به تدریس اساتید برتر، آموزش مفهومی و تکنیک های تست زنی مباحث را به صورت لوح های فشرده (دی وی دی) با تدریس بهترین اساتید کشور با عنوان پکیج کنکور ریاضی کنکور آسان است ارائه کرده است.

امکان دسترسی دانش آموز حتی در دور ترین نقاط نیز فراهم است و به سهولت به دست دانش آموزان میرسد.

مشاوران موسسه کنکور آسان است

با توجه به اهمیت برنامه ریزی تحصیلی، در ابتدا مشاورین موسسه کنکور آسان است با توجه به اهمیت دروس و بودجه بندی آنها برنامه ریزی را شروع می کنند. اخبار مربوط به دانش آموزان را در کمترین زمان مانند حذفیات کنکور کنکور سراسری بلافاصله بعد از انتشار به دانش آموز منتقل می کنند.

در راستای پیشرفت تحصیلی، خلاصه نویسی را به دانش آموز آموز می دهند. نحوه ی مطالعه دروس حفظی و محاسباتی را آموزش می دهند. برای تثبیت دروس، مرور منظم و تست آموزشی را در برنامه ی دانش آموز قرار می دهند.

برای تهیه منابع موسسه کنکور آسان است کافیست با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

دفتر مرکزی : ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰
مشاور ارشد : ۰۹۱۲۱۹۰۴۶۹۰

منابع آموزشی موسسه کنکور آسان است، با تدریس های مفهومی و تستی، یکی از کامل ترین مجموعه های آموزشی برای کنکور و معدل سازی است. با تهیه منابع موسسه کنکور آسان است شما می توانید از مشاوره های تحصیلی نیز استفاده کنید.

بهترین منابع آموزشی ویژه تست زنی کنکور را از سایت رسمی کنکور آسان است تهیه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *