کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912
پکیج ریاضی

پکیج ریاضی

ریاضی یکی دیگر از دروسی است که شما داوطلبان کنکوری باید در دفترچه سوالات اختصاصی به تست های این درس پاسخ دهید.

ریاضی از جمله دروسی است که اکثر داوطلبان به ویژه داوطلبان رشته تجربی تمایل چندانی برای پاسخگویی به سوالات این درس ندارند.

نکته مهمی باید مورد توجه شما داوطلبان رشته تجربی باشد این است که به دلیل عدم پاسخگویی تعداد بسیاری از داوطلبان به سوالات این درس، پاسخ های صحیح شما در درس ریاضی می تواند افزایش تراز و رتبه قابل توجهی ایجاد کند.

یادگیری در درس ریاضی زمانی اتفاق می افتد که آموزش جامع و کامل با درنظر گرفتن تمام نکات و جزییات این درس باشد. پس از داشتن چنین آموزشی با یادگیری تکنیک های تست زنی و مهارت در محاسبات ریاضی می توانید بهترین عملکرد را در این درس داشته باشید.

در ادامه درباره بهترین نوع آموزش برای درس ریاضی و همچنین بهترین و کامل ترین پکیج ریاضی کنکور اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهیم.

بهترین پکیج ریاضی

بهترین پکیج ریاضی پکیجی است که محتوای آموزشی ساده، روان و در عین حال متناسب با محتوای تست های این درس در کنکور سال های اخیر داشته باشد.

هم چنین این محتوای آموزشی باید توسط یک مدرس مجرب، متخصص و توانمند در درس ریاضی تدریس شده باشد. توجه داشته باشید که مدرسی که برای آموزش درس ریاضی انتخاب می کنید باید تسلط کامل بر تکنیک های تست زنی در زمان کوتاه و محاسبات حرفه ای و سریع ریاضی داشته باشد تا همه این آیتم های تاثیر گذار را بدون کم و کاست برای شما نیز تدریس کند و به افزایش توانایی های شما در درس ریاضی کمک کند.

نکته مهم : مدرسی را برای آموزش درس ریاضی انتخاب کنید که توانایی انتقال دانش و توانایی های خود را داشته باشد

مهندس امیر مسعودی

همه شما داوطلبان کنکوری به واسطه شهرت و محبوبیت مهندس امیر مسعودی با ایشان آشنا هستید.

مهندس مسعودی برترین مدرس ریاضی کنکور برای شما داوطلبان رشته های تجربی و ریاضی پکیج ریاضی کنکور را در نظر گرفته اند که در واقع این پکیج کامل ترین پکیجی است که شما داوطلبان کنکوری می توانید برای ارتقا دانش و توانمندی های خود در درس ریاضی استفاده کنید.

مهندس امیر مسعودی بواسطه ابداع ۱۸ تکنیک تست زنی منحصر به فرد در دروس ریاضی و فیزیک کنکور بهترین گزینه برای شما داوطلبان کنکوری در این دروس است و شما دانش آموزان می توانید با تکیه بر دانش بی نظیر ایشان بهترین نتیجه را در درس ریاضی کنکور کسب کنید.

برای مطالعه رزومه مهندس امیر مسعودی روی لینک زیر کلیک کنید :
مهندس امیر مسعودی

استاد مسعودی که مدرس ریاضی کنکور آسان است هستند پکیج ریاضی خود را در قالب پکیج های جامع و پایه به پایه تدریس کرده اند که در ادامه با ویژگی های آن ها آشنا خواهید شد:

پکیج جامع ریاضی کنکور

 • آموزش مفاهیم و سرفصل های کتاب درسی هم سطح با سوالات ریاضی کنکور
 • آموزش مفاهیم مشترک سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم به صورت جامع سه سال (تابع – مثلثات – آمار و احتمال – معادله)
 • آموزش تکنیک های تست زنی در کوتاه ترین زمان متناسب با تست های کنکور از جمله تست های ترکیبی
 • تحلیل تست های تالیفی مهندس مسعودی
 • تحلیل تست های کنکور سال های اخیر
 • تحلیل تست های ترکیبی مفاهیم مشترک سه سال (تابع – مثلثات – آمار و احتمال – معادله)

پکیج ریاضی کنکور (پایه به پایه)

 • آموزش مفاهیم و سرفصل های کتاب درسی هم سطح با سوالات ریاضی کنکور
 • آموزش تکنیک های تست زنی متناسب با مفاهیم هر پایه تحصیلی به صورت مستقل
 • تحلیل تست های تالیفی مهندس مسعودی
 • تحلیل تست های کنکور های سال های اخیر

قیمت پکیج ریاضی

قیمت پکیج های ریاضی مهندس مسعودی برای هر دو رشته ریاضی و تجربی :

قیمت پکیج ریاضی (پایه دهم رشته تجربی)

عنوانمدرسقیمت
آموزش مجموعه، الگو و دنبالهامیر مسعودی۱۷۵
روش تست زنی الگو و دنبالهامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی مجموعهامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی مثلثاتامیر مسعودی۱۲۵
روش تست زنی معادلهامیر مسعودی۱۵۰
روش تست زنی نامعادلهامیر مسعودی۱۲۵
روش تست زنی تابعامیر مسعودی۱۲۵
خلاقیت در تابعامیر مسعودی۷۵
خلاقیت در شمارش (ترکیبات)امیر مسعودی۳۰
روش تست زنی شمارشامیر مسعودی۷۵
آموزش آمار و احتمال دهمامیر مسعودی۱۷۵
روش تست زنی احتمال دهمامیر مسعودی۱۳۵
خلاقیت در احتمال دهمامیر مسعودی۳۰
روش تست زنی آمار دهم و یازدهمامیر مسعودی۸۵
توان های گویا و عبارات جبریمهندس شاهانی۱۶۰
آموزش احتمال سه سالامیرمسعودی۱۰۰
روش تست زنی احتمال سه سالامیر مسعودی۱۲۵
جمع بندی بسته ۱ CPRامیر مسعودی۲۶۵
جمع بندی بسته ۵ CPRامیر مسعودی۲۲۰
جمع بندی بسته ۶ CPRامیر مسعودی۲۰۰

قیمت پکیج ریاضی (پایه یازدهم رشته تجربی)

عنوانمدرسقیمت
آموزش هندسه تحلیلی فصل ۱امیر مسعودی۱۲۵
روش تست زنی هندسه تحلیلی فصل ۱امیر مسعودی۷۵
معادله و سهمی یازدهمامیر مسعودی۲۱۵
آموزش جامع تابع یازدهمامیر مسعودی۱۷۵
روش تست زنی تابع یازدهمامیر مسعودی۱۷۵
جمع بندی تابع یازدهمامیر مسعودی۱۹۵
خلاقیت مثلثات یازدهمامیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی مثلثات یازدهمامیر مسعودی۱۶۵
آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتی یازدهمامیر مسعودی۲۰۰
روش تست زنی حد وپیوستگی یازدهمامیر مسعودی۱۶۵
روش تست زنی آمار دهم و یازدهمامیر مسعودی۸۵
خلاقیت احتمال یازدهمامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی احتمال یازدهمامیر مسعودی۶۰
قدر مطلق و جز صحیح سه سالامیر مسعودی۷۵
روش تست زنی احتمال کنکور (سه سال)امیر مسعودی۱۲۵
آموزش جامع احتمال (سه سال)امیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی حد و پیوستگی جامعامیر مسعودی۲۱۵
روش تست زنی هندسه ( اقلیدسی)امیر مسعودی۲۰۰
جمع بندی هندسه ( اقلیدسی)امیر مسعودی۱۵۰
جمع بندی حرفه ای ریاضی تجربیامیر مسعودی۲۶۵

قیمت پکیج ریاضی (پایه دوازدهم رشته تجربی)

عنوانمدرسقیمت
روش تست زنی احتمال دوازدهمامیر مسعودی۶۰
آموزش احتمال سه سالامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی احتمال سه سالامیر مسعودی۱۲۵
روش تست زنی تابع دوازدهمامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی تابع سه سالامیر مسعودی۱۷۵
روش تست زنی حد بی نهایت دوازدهمامیر مسعودی۹۵
روش تست زنی حد و پیوستگی جامعامیر مسعودی۲۱۵
مشتق و کاربرد مشتقامیر مسعودی۲۶۰
روش تست زنی مثلثات دوازدهمامیر مسعودی۷۵
روش تست زنی مثلثات سه سالامیر مسعودی۱۱۵
قدر مطلق و جز صحیح سه سالامیر مسعودی۶۰
جمع بندی بسته ۱ CPRامیر مسعودی۲۶۵
جمع بندی بسته ۵ CPRامیر مسعودی۲۲۰
جمع بندی بسته ۶ CPRامیر مسعودی۲۰۰

قیمت پکیج ریاضی (پایه دهم رشته ریاضی)

عنوانمدرسقیمت
آموزش مجموعه، الگو و دنبالهامیر مسعودی۱۷۵
روش تست زنی الگو و دنبالهامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی مجموعهامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی مثلثاتامیر مسعودی۱۲۵
روش تست زنی معادلهامیر مسعودی۱۵۰
روش تست زنی نامعادلهامیر مسعودی۱۲۵
روش تست زنی تابعامیر مسعودی۱۲۵
خلاقیت در تابعامیر مسعودی۷۵
خلاقیت در شمارش (ترکیبات)امیر مسعودی۳۰
روش تست زنی شمارشامیر مسعودی۷۵
آموزش احتمال دهمامیر مسعودی۱۷۵
روش تست زنی احتمال دهمامیر مسعودی۱۳۵
خلاقیت در آمار و احتمالامیر مسعودی۳۰
روش تست زنی آمار دهم و یازدهمامیر مسعودی۸۵
توان های گویا و عبارات جبریمهندس شاهانی۱۶۵
آموزش هندسه دهممهندس علیشاه۱۱۰
جمع بندی بسته ۱ CPRامیر مسعودی۲۶۵
جمع بندی بسته ۵ CPRامیر مسعودی۲۲۰
جمع بندی بسته ۶ CPRامیر مسعودی۲۰۰

قیمت پکیج حسابان (پایه یازدهم رشته ریاضی)

عنوانمدرسقیمت
آموزش هندسه تحلیلیامیر مسعودی۶۵
روش تست زنی هندسه تحلیلیامیر مسعودی۴۵
معادله و سهمیامیر مسعودی۱۷۵
آموزش جامع تابعامیر مسعودی۲۲۵
روش تست زنی تابعامیر مسعودی۲۰۰
آموزش مثلثاتامیر مسعودی۲۰۰
آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتمیامیر مسعودی۱۱۵
قدر مطلق و جز صحیحامیر مسعودی۷۵
آموزش جامع احتمالامیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی جامع احتمالامیر مسعودی۱۱۵
اموزش هندسه یازدهممهندس علیشاه۲۰۰
روش تست زنی هندسهامیر مسعودی۲۰۰
جمع بندی بسته ۱ CPRامیر مسعودی۲۶۵
جمع بندی بسته ۵ CPRامیر مسعودی۲۲۰
جمع بندی بسته ۶ CPRامیر مسعودی۲۰۰
روش تست زنی حد و پیوستگی (مشترک با رشته تجربی) امیر مسعودی ۱۶۵
روش تست زنی حد و پیوستگی ۱۱ و ۱۲ (مشترک با رشته تجربی) امیر مسعودی ۲۱۵

قیمت پکیج حسابان (پایه دوازدهم رشته ریاضی)

عنوانمدرسقیمت
آموزش جامع احتمال کنکورامیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی احتمال کنکورامیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی تابع جامع کنکورامیر مسعودی۲۰۰
روش تست زنی تابع دوازدهمامیر مسعودی۷۵
روش تست زنی مثلثات کنکورامیر مسعودی۱۷۵
روش تست زنی مثلثات دوازدهمامیر مسعودی۵۰
قدر مطلق و جز صحیح کنکورامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی مشتق و کاربرد مشتق (مشترک با رشته تجربی) امیر مسعودی ۲۶۰
روش تست زنی حد بی نهایت (مشترک با رشته تجربی) امیر مسعودی ۹۵
روش تست زنی حد و پیوستگی ۱۱ و ۱۲ (مشترک با رشته تجربی) امیر مسعودی ۲۱۵

برای مشاهده قیمت سایر محصولات کنکور آسان است روی لینک زیر کلیک کنید :
قیمت محصولات کنکور آسان است

جزوات ریاضی کنکور آسان است

جزوات ریاضی کنکور آسان است بر اساس پایه تحصیلی :

جزوه ریاضی پایه دهم کنکور آسان است

جزوه ریاضی پایه یازدهم کنکور آسان است

جزوه ریاضی پایه دوازدهم کنکور آسان است

خرید پکیج ریاضی

برای خرید پکیج ریاضی کنکور مهندس امیر مسعودی از یکی از روش های زیر استفاده کنید:

 1. خرید و ثبت سفارش از طریق اپلیکیشن کنکور آسان است
 2. ارتباط و خرید از طریق مشاورین مستقیم موسسه کنکور آسان است از طریق تماس با شماره های معتبر

مشاور مستقیم : ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
تلفن دفتر مرکزی : ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *