کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912
نمونه تدریس فیزیک یازدهم امیر مسعودی

نمونه تدریس های فیزیک یازدهم امیر مسعودی

در این صفحه می توانید نمونه تدریس های فیزیک یازدهم رشته های تجربی و ریاضی امیر مسعودی را مشاهده کنید.

نمونه تدریس فیزیک یازدهم تجربی امیر مسعودی

فصل اول : الکتریسته ساکن

آموزش الکتریسیته ساکن فیزیک یازدهم امیر مسعودی

عنوان فصل تعداد حلقه ساعت تدریس شیوه تدریسجزوه قیمت (تومان)
الکتریسته ساکن ۸۱۶آموزشدارد۲۲۰,۰۰۰

روش تست زنی الکتریسته ساکن یازدهم امیر مسعودی

عنوان فصل تعداد حلقه ساعت تدریس شیوه تدریس جزوه قیمت (تومان)
الکتریسته ساکن ۴۸ ساعت روش تست دارد۷۵,۰۰۰

روش تست زنی خازن یازدهم امیر مسعودی

عنوان فصل تعداد حلقه ساعت تدریس شیوه تدریس جزوه قیمت (تومان)
الکتریسته ساکن (خاذن)۲۴ ساعت روش تست زنی دارد۴۰,۰۰۰

فصل دوم : جریان و مدار

آموزش جریان و مدار تجربی فیزیک یازدهم امیر مسعودی

عنوان فصل تعداد حلقه ساعت تدریسشیوه تدریسجزوه قیمت (تومان)
جریان و مدار ۱۲ ۱۸ ساعت آموزشدارد۲۴۵,۰۰۰

روش تست زنی جریان و مدار تجربی امیر مسعودی

عنوان فصل تعداد حلقه ساعت تدریسشیوه تدریسجزوه قیمت (تومان)
جریان و مدار ۶۱۲ ساعت روش تست زنیدارد۱۱۵,۰۰۰

فصل سوم : مغناطیس و القای الکترومغناطیس

آموزش مغناطیس و القای الکترومغناطیس امیر مسعودی

عنوان فصل تعداد حلقه ساعت تدریسشیوه تدریسجزوه قیمت (تومان)
مغناطیس و القای الکترومغناطیس۶۱۲ ساعت آموزشدارد۷۵,۰۰۰

روش تست نیمه اول مغناطیس فیزیک یازدهم تجربی امیر مسعودی

عنوان فصلتعداد حلقهساعت تدریسشیوه تدریسجزوه قیمت (تومان)
مغناطیس۶۱۱ ساعتروش تست دارد۱۱۰,۰۰۰

روش تست زنی نیمه دوم القا فیزیک یازدهم امیر مسعودی

عنوان فصل تعداد حلقه ساعت تدریسشیوه تدریسجزوه قیمت (تومان)
القا۶۱۲ ساعتروش تستدارد۱۱۵,۰۰۰

نمونه تدریس فیزیک یازدهم ریاضی امیر مسعودی

فصل اول : الکتریسته ساکن

روش تست زنی الکتریسیته ساکن امیر مسعودی

عنوان فصل تعداد حلقه ساعت تدریسشیوه تدریسجزوه قیمت (تومان)
الکتریسته ساکن۵۱۰ ساعتروش تستدارد۹۵,۰۰۰

روش تست زنی خازن امیر مسعودی

عنوان فصل تعداد حلقه ساعت تدریسشیوه تدریسجزوه قیمت (تومان)
الکتریسته ساکن (خاذن)۳۴ ساعتروش تستدارد۵۵,۰۰۰

فصل دوم : جریان و مدار

آموزش جریان و مدار فیزیک امیر مسعودی

عنوان فصل تعداد حلقه ساعت تدریسشیوه تدریسجزوه قیمت (تومان)
جریان و مدار۱۲۲۲ ساعتآموزشدارد۱۲۰,۰۰۰

روش تست زنی جریان و مدار امیر مسعودی

عنوان فصل تعداد حلقه ساعت تدریسشیوه تدریسجزوه قیمت (تومان)
جریان و مدار۷۱۴ ساعتروش تستدارد۱۳۰,۰۰۰

فصل سوم و چهارم : القا و مغناطیس

آموزش مغناطیس و القای الکترومغناطیس امیر مسعودی

عنوان فصل تعداد حلقه ساعت تدریسشیوه تدریسجزوه قیمت (تومان)
القا و مغناطیس۷۱۴ ساعتآموزشدارد۹۰,۰۰۰

روش تست زنی مغناطیس ریاضی امیر مسعودی

عنوان فصل تعداد حلقه ساعت تدریسشیوه تدریسجزوه قیمت (تومان)
مغناطیس۷۱۴ ساعتروش تستدارد۱۳۰,۰۰۰

تست زنی القای الکترومغناطیس امیر مسعودی

عنوان فصل تعداد حلقه ساعت تدریسشیوه تدریسجزوه قیمت (تومان)
القای الکترومغناطیس۶۱۴ ساعتروش تستدارد۱۱۵,۰۰۰

جمع بندی فیزیک یازدهم مهندس امیر مسعودی رشته تجربی و ریاضی

عنوان فصل تعداد حلقه ساعت تدریسشیوه تدریسجزوه قیمت (تومان)
جمع بندی فیزیک یازدهم رشته های تجربی و ریاضی۱۸۳۶ ساعتجمع بندیدارد۵۶۰,۰۰۰

خرید فیزیک کنکور آسان است

برای خرید دی وی دی های فیزیک مهندس امیر مسعودی با شماره تماس های زیر ارتباط بگیرید و یا از طریق اپلیکیشن کنکور آسان است اقدام به ثبت سفارش کنید.

۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *