کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912
نمونه تدریس ریاضی یازدهم امیر مسعودی

نمونه تدریس های ریاضی یازدهم امیر مسعودی

نمونه تدریس های ریاضی یازدهم امیر مسعودی را در این صفحه مشاهده کنید.

فصل اول بخش اول : هندسه تحلیلی

آموزش هندسه تحلیلی قسمت اول امیر مسعودی

عنوان فصل تعداد حلقه زمان تدریسشیوه تدریسجزوه قیمت (تومان)
هندسه تحلیلی۵۱۰ ساعت آموزشندارد۶۵,۰۰۰

روش تست زنی هندسه تحلیلی بخش اول از فصل اول یازدهم امیر مسعودی

عنوان فصل تعداد حلقه زمان تدریسشیوه تدریسجزوه قیمت (تومان)
هندسه تحلیلی۳۶ ساعتروش تست زنی دارد۴۵,۰۰۰

فصل اول بخش دوم : معادله

عنوان فصل تعداد حلقه زمان تدریسشیوه تدریسجزوه قیمت (تومان)
معادله۷۱۴ ساعتآموزش و روش تست زنی دارد۱۴۵,۰۰۰

فصل دوم : هندسه

روش تست زنی هندسه یازدهم تجربی امیر مسعودی

عنوان فصل تعداد حلقه زمان تدریسشیوه تدریسجزوه قیمت (تومان)
هندسه۶۹ ساعتروش تست زنیدارد۱۷۰,۰۰۰

جمع بندی بسته ۶ CPR (هندسه) ریاضی امیر مسعودی

عنوان فصل تعداد حلقه زمان تدریسشیوه تدریسجزوه قیمت (تومان)
هندسه۶۱۲ ساعتجمع بندیدارد۱۷۰,۰۰۰

فصل سوم : تابع

آموزش جامع تابع فصل سوم ریاضی یازدهم تجربی مهندس امیر مسعودی

عنوان فصل تعداد حلقه زمان تدریسشیوه تدریسجزوه قیمت (تومان)
تابع۷۱۴ ساعتآموزشدارد۷۰,۰۰۰

فصل چهارم : مثلثات

روش تست زنی مثلثات یازدهم امیر مسعودی

عنوان فصل تعداد حلقه زمان تدریسشیوه تدریسجزوه قیمت (تومان)
مثلثات۶۱۰ ساعتروش تست زنیدارد۱۶۵,۰۰۰

فصل پنجم : توابع لگاریتمی

آموزش توابع نمایی و لگاریتمی ریاضی یازدهم امیر مسعودی

عنوان فصل تعداد حلقه زمان تدریسشیوه تدریسجزوه قیمت (تومان)
توابع لگاریتمی ۸۱۶ ساعتآموزش و روش تست زنیدارد۱۰۰,۰۰۰

فصل ششم : حد و پیوستگی

روش تست زنی حد و پیوستگی یازدهم امیر مسعودی

عنوان فصل تعداد حلقه زمان تدریسشیوه تدریسجزوه قیمت (تومان)
حد و پیوستگی ۵۱۰ ساعتآموزش و روش تست زنیدارد۱۳۵,۰۰۰

فصل هفتم : احتمال

آموزش و تست زنی احتمال یازدهم امیر مسعودی

عنوان فصل تعداد حلقه زمان تدریسشیوه تدریسجزوه قیمت (تومان)
احتمال ۲۴ ساعتآموزش و روش تست زنیدارد۶۰,۰۰۰

خرید ریاضی کنکور آسان است

برای خرید دی وی دی های ریاضی مهندس امیر مسعودی با شماره تماس های زیر ارتباط بگیرید و یا از طریق اپلیکیشن کنکور آسان است اقدام به ثبت سفارش کنید.

۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *