کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912
نمونه تدریس شیمی دهم عارف ربیعیان

نمونه تدریس شیمی دهم عارف ربیعیان

نمونه تدریس های شیمی دهم مهندس عارف ربیعیان را در اینجا مشاهده کنید.

آموزش فصل اول

آموزش کیهان زادگاه الفبای هستی فصل اول شیمی دهم عارف ربیعیان

عنوان فصل تعداد حلقه ساعت تدریس شیوه تدریس جزوه قیمت (تومان)
کیهان زادگاه الفبای هستی۷۱۸آموزشی ندارد۱۰۵,۰۰۰

روش تست زنی فصل اول

روش تست زنی شیمی دهم فصل اول عارف ربیعیان

عنوان فصلتعداد حلقه ساعت تدریس شیوه تدریس جزوه قیمت (تومان)
کیهان زادگاه الفبای هستی۹۲۲روش تست زنی دارد۱۳۵,۰۰۰

آموزش فصل دوم

آموزش ردپای گازها در طبیعت فصل دوم شیمی دهم عارف ربیعیان

عنوان فصل تعداد حلقه ساعت تدریس شیوه تدریس جزوه قیمت (تومان)
ردپای گازها در طبیعت۸۱۸آموزشی ندارد۱۲۰,۰۰۰

روش تست زنی فصل دوم

روش تست زنی ردپای گازها در زندگی فصل دوم شیمی دهم عارف ربیعیان

عنوان فصل تعداد حلقه ساعت تدریس شیوه تدریس جزوه قیمت (تومان)
ردپای گازها در طبیعت۷۱۸روش تست زنی دارد۱۰۵,۰۰۰

آموزش فصل سوم

آموزش آب آهنگ زندگی فصل سوم شیمی دهم عارف ربیعیان

عنوان فصل تعداد حلقه ساعت تدریس شیوه تدریس جزوه قیمت (تومان)
آب آهنگ زندگی۷۱۶آموزش دارد۱۰۵,۰۰۰

روش تست زنی فصل سوم

روش تست زنی آب آهنگ زندگی فصل سوم شیمی دهم عارف ربیعیان

عنوان فصل تعداد حلقه ساعت تدریس شیوه تدریس جزوه قیمت (تومان)
آب آهنگ زندگی۶۱۴روش تست زنی ۱۲۰,۰۰۰

روش تست زنی استوکیومتری شیمی عارف ربیعیان

عنوان فصل تعداد حلقه ساعت تدریس شیوه تدریس جزوه قیمت (تومان)
استوکیومتری۳۶روش تست زنی دارد۷۰,۰۰۰

نمونه تدریس همایش مسائل شیمی دهم و یازدهم عارف ربیعیان

عنوان فصل تعداد حلقه ساعت تدریس شیوه تدریس جزوه قیمت (تومان)
همایش مسائل شیمی دهم و یازدهم۱۲۳۰همایشدارد۲۸۰,۰۰۰

جمع بندی شیمی دهم تجربی و ریاضی عارف ربیعیان

عنوان فصل تعداد حلقه ساعت تدریس شیوه تدریس جزوه قیمت (تومان)
جمع بندی شیمی دهم۳۶جمع بندی دارد۷۵,۰۰۰

خرید شیمی کنکور آسان است

برای خرید دی وی دی های شیمی مهندس عارف ربیعیان با شماره تماس های زیر ارتباط بگیرید و یا از طریق اپلیکیشن کنکور آسان است اقدام به ثبت سفارش کنید.

۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *