کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912
زمان پاسخگویی به سوالات کنکور 1401

زمان پاسخگویی به سوالات کنکور ۱۴۰۱

کنکور سراسری به صورت سالانه و در زمان مشخص برگزار می شود.

کنکور سراسری از سرنوشت ترین ساز اتفاق زندگی هر شخص محسوب می شود که راهی برای ورود به دانشگاه و رسیدن به اهداف می باشد.

آزمون سراسری در ۵ گروه ریاضی، انسانی، تجربی، زبان و هنر برگزار می شود.

در جریان برگزاری کنکور سراسری یک دفترچه اختصاصی و یک دفترچه عمومی هر داوطلب قرار می گیرد.

زمان پاسخگویی به هر درس در دفترچه کنکور درج شده و تعداد سوالات در کنکور برای هر رشته ثابت است.

داوطلب باید طبق زمان تعیین شده به سوالات پاسخ دهد.

پس باید بتواند تکنیک ها و مهارت های خود را در پاسخگویی ارتقا دهد تا بتواند زمان را مدیریت کند.

در این مقاله زمان پاسخ گویی هر درس در ۵ گروه بررسی خواهد شد.

زمان پاسخگویی به سوالات-کنکور سراسری

زمان پاسخگویی به سوالات عمومی کنکور سراسری ۱۴۰۱

در ابتدا دفترچه سوالات عمومی با عنوان دفترچه شماره ۱ در اختیار هر یک از داوطلبان قرار می گیرد.

این دفترچه به ترتیب دروس شامل زبان و ادبیات فارسی/ زبان عربی/ فرهنگ و معارف اسلامی/ زبان خارجه است که سهم هر یک از دروس عمومی در این دفترچه ۲۵ سوال است. این دفترچه مجموعا شامل ۱۰۰ سوال برای دروس عمومی است که مدت زمان ۷۵ دقیقه برای پاسخ به سوالات این دفترچه اختصاص داده شده است.

ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱زبان و ادبیات فارسی۲۵۱۲۵۱۸ دقیقه۴۲ ثانیه
۲عربی۲۵۲۶۵۰۲۰ دقیقه۴۸ ثانیه
۳دین و زندگی۲۵۵۱۷۵۱۷ دقیقه۴۲ ثانیه
۴زبان انگلیسی۲۵۷۶۱۰۰۲۰ دقیقه۴۸ ثانیه

زمان پاسخگویی به سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۱

کنکور تجربی دارای ۵ درس اختصاصی می باشد که تعداد سوالات بستگی به اهمیت هر درس دارد.

تعداد کل سوالات این دفترچه ۱۷۰ سوال و زمان پاسخگویی ۱۷۵ دقیقه است.

ترتیب قرار گیری دروس در دفترچه دروس اختصاصی رشته تجربی به ترتیبی است که در جدول زیر مشاهده می کنید.

ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱زمین شناسی۲۵۱۰۱۱۲۵۲۰ دقیقه۴۸ ثانیه
۲ریاضی۳۰۱۲۶۱۵۵۴۷ دقیقه۹۶ ثانیه
۳زیست شناسی۵۰۱۵۶۲۰۵۳۶ دقیقه۴۲ ثانیه
۴فیزیک۳۰۲۰۶۲۳۵۳۷ دقیقه۷۲ ثانیه
۵شیمی۳۵۲۳۶۲۷۰۳۵ دقیقه۶۰ ثانیه
۶بهیاری۵۰۲۷۱۳۲۰۳۰ دقیقه۳۶ ثانیه

زمان پاسخگویی به سوالات کنکور انسانی ۱۴۰۱

دفنترچه دروس اختصاصی کنکور انسانی دارای ۹ درس تخصصی می باشد که شامل ۱۸۰ سوال و ۱۶۵ دقیقه زمان پاسخگویی می باشد.

ترتیب قرار گرفتن دروس اختصاصی رشته انسانی در دفترچه را در جدول زیر مشاهده کنید.

ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱ریاضی۲۰۱۰۱۱۲۰۲۵ دقیقه۷۲ ثانیه
۲اقتصاد۱۵۱۲۱۱۳۵۱۰ دقیقه۳۶ ثانیه
۳ادبیات اختصاصی۳۰۱۳۶۱۶۵۳۰ دقیقه۶۰ ثانیه
۴عربی اختصاصی۲۰۱۶۶۱۸۵۲۰ دقیقه۶۰ ثانیه
۵تاریخ و جغرافیا۳۰۱۸۶۲۱۵۲۵ دقیقه۴۸ ثانیه
۶علوم اجتماعی۲۰۲۱۶۲۳۵۱۵ دقیقه۴۲ ثانیه
۷فلسفه و منطق۲۵۲۳۶۲۶۰۲۵ دقیقه۶۰ ثانیه
۸روانشناسی۲۰۲۶۱۲۸۰۱۵ دقیقه۴۲ ثانیه
۹اصول عقاید و فقه۲۰۲۸۱۳۰۰۲۰ دقیقه۶۰ ثانیه

زمان پاسخگویی به سوالات کنکور ریاضی ۱۴۰۱

دفترچه دروس اختصاصی کنکور ریاضی شامل ۱۳۵ سوال و ۱۷۵ دقیقه زمان پاسخگویی است.

ترتیب قرار گیری دروس اختصاصی در این دفترچه را در جدول زیر مشاهده می کنید.

ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱ریاضیات۵۵۱۰۱۱۵۵۸۵ دقیقه۹۰ ثانیه
۲فیزیک۴۵۱۵۶۲۰۰۵۵ دقیقه۷۲ ثانیه
۳شیمی۳۵۲۰۱۲۳۵۳۵ دقیقه۶۰ ثانیه

زمان پاسخگویی به سوالات کنکور هنر ۱۴۰۱

دفترچه این گروه رشته آزمایشی شامل ۷ عنوان درس درک عمومی هنر، درک عمومی ریاضی- فیزیک، ترسیم فنی، خلاقیت تصویری و تجسمی، خلاقیت نمایشی، خلاقیت موسیقی، خواص مواد می باشد.

این دفترچه شامل ۱۶۰ سوال است که مدت زمان پاسخگویی به مجموعه سوالات این دفترچه ۱۶۵ دقیقه می باشد.

داوطلبانی که متقاضی شرکت در آزمون سراسری هنر می باشند می توانند بند ۴۰ در فرم تقاضای ثبت نام را علامت گذاری کنند.

ردیفعنوان درستعداد سوالاتاز شمارهتا شمارهمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱درک عمومی هنر۳۰۱۰۱۱۳۰۲۵۵۰
۲درک عمومی ریاضی- فیزیک۳۰۱۳۱۱۶۰۴۰۸۰
۳ترسیم فنی۲۰۱۶۱۱۸۰۲۶۷۸
۴خلاقیت تصویری و تجسمی۲۰۱۸۱۲۰۰۲۴۷۲
۵خلاقیت نمایشی۲۰۲۰۱۲۲۰۱۳۳۹
۶خلاقیت موسیقی۲۰۲۲۱۲۴۰۲۰۶۰
۷خواص مواد۲۰۲۴۱۲۶۰۱۷۵۱

زمان پاسخگویی به سوالات کنکور زبان ۱۴۰۱

کنکور زبان از گروه های آزمایشی شناور می باشد که هر داوطلب در صورت علاقمندی می تواند همراه دیگر گروه آزمایشی خود در آن شرکت کند.

دفترچه اختصاصی این گروه آزمایشی شامل یک عنوان درس زبان تخصصی می باشد.

تعداد سوالات این دفترچه شامل ۷۰ سوال می باشد که داوطلبان در مدت زمان ۱۰۵ می توانند نسبت به پاسخ گویی اقدام کنند.

ردیفعنوان درستعداد سوالاتاز شمارهتا شمارهمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱زبان تخصصی۷۰۱۰۱۱۷۰۱۰۵ دقیقه۹۰

اهمیت مدیریت زمان در کنکور سراسری

مدیریت زمان در کنکور سراسری از عواملی می باشد که تاثیر بسزایی در موفقیت داوطلبان دارد.

داوطلبان زیادی بوده اند با سطح علمی بالا در مواجه با سوالات زمان زیادی را از دست داده اند و از نتایج و رسیدن به هدف خود فاصله گرفته اند.

اهمیت مدیریت زمان در کنکور سراسری

برای استفاده بهینه و درست از زمان بهتر است که در ابتدا با استفاده از برنامه ریزی بر مباحث کنکوری تسلط پیدا کنید.

بعد از آن باید با آزمون های مرتبط با هر فصل سرعت تست زنی خود را افزایش دهید.

تسلط بر مطالب و افزایش سرعت تست زنی در هر درس از عوامل موفقیت در آزمون سراسری می باشد.

از تکنیک هایی که در سرعت تست زنی نقش بسزایی خواهد داشت به تکنیک ضربدر منها، زمان های نقصانی، تکنیک دقت در مضمون و … می باشد.

برای مطالعه مقاله اهمیت تست های زمان دار برای کنکور روی لینک زیر کلیک کنید.

اهمیت تست های زمان دار برای کنکور

ارتباط با کنکور آسان است

برای ارتباط با مشاورین کنکور آسان است و دریافت برنامه ریزی در راستای استفاده صحیح از زمان و هم چنین دریافت تکنیک های تست زنی برای دروس کنکوری در جهت افزایش مهارت و سرعت در تست زدن با شماره زیر تماس بگیرید.

۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *