کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912
دانلود سوالات کنکور 1401

دانلود سوالات کنکور ۱۴۰۱

سوالات کنکور ۱۴۰۱ را به همراه پاسخنامه کلیدی به صورت رایگان از سایت کنکور آسان است دانلود کنید.

تاریخ برگزاری کنکور ۱۴۰۱

تاریخ برگزاری کنکور ۱۴۰۱ در ۵ گروه آزمایشی تجربی – ریاضی – انسانی – هنر و زبان به شرح زیر است :

لیست رشته هاتاریخ برگزاری
زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۰ هنرصبح چهارشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۱
زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۰ ریاضیصبح پنج شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۱
زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۰ انسانیصبح پنج شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۱
زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۰ تجربیصبح جمعه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۱
زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۰ زبانصبح شنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱

کنکور ۱۴۰۱

کنکور ۱۴۰۱ نیز بر طبق روال هر ساله سازمان سنجش و آموزش کشور در تیرماه و در ۵ گروه آزمایشی تجربی – ریاضی – انسانی – هنر و زبان برگزار شد و داوطلبان هریک از رشته های فوق عملکرد خود را در این آزمون ها ارائه کردند.

اگر داوطلب کنکور ۱۴۰۱ هستید برای ارزیابی عملکرد خود در کنکور سراسری و اگر داوطلب سال های آینده کنکور سراسری هستید برای آشنایی هر چه بیشتر با نوع و تیپ بندی سوالات کنکور سراسری تا انتهای این مقاله همراه ما باشید تا سوالات کنکور سراسری ۱۴۰۱ را در هر ۵ گروه آزمایشی همراه با پاسخنامه کلیدی به صورت رایگان دانلود کنید.

تغییرات کنکور ۱۴۰۱

مهم ترین تغیرات مربوط به کنکور ۱۴۰۱ برای داوطلبان این آزمون تغییر در تعداد دفترچه های کنکور سراسری است.
داوطلبان سه رشته نظری تجربی – ریاضی و انسانی در کنکور ۱۴۰۱ برای ثبت عملکرد خود ۳ دفترچه آزمون داشتند که ۲ دفترچه آزمون مربوط به دروس اختصاصی و یک دفترچه آزمون مربوط به دروس عمومی است.

ترتیب دفترچه های کنکور سراسری برای هر سه رشته نطری تجربی – ریاضی و انسانی به شرح زیر است :

دفترچه شماره یک : دفترچه دروس عمومی
دفترچه شماره دو : دفترچه دروس اختصاصی
دفترچه شماره سه : دفترچه دروس اختصاصی

نکته مهم : دروس اختصاصی مربوط به هر سه رشته در دفترچه های شماره ۲ و ۳ که دفترچه ازمون مربوط به دروس اختصاصی است تقسیم بندی شده است.

دانلود دفترچه سوالات کنکور تجربی ۱۴۰۱

کنکور داخل کشورکنکور خارج از کشور
دانلود دفترچه شماره دو سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۱دانلود دفترچه شماره دو سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره دو پاسخ سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۱دانلود دفترچه شماره دو پاسخ سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره سه سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۱دانلود دفترچه شماره سه سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره سه پاسخ سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۱دانلود دفترچه شماره سه پاسخ سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره یک سوالات عمومی کنکور تجربی ۱۴۰۱دانلود دفترچه شماره یک سوالات عمومی کنکور تجربی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره یک پاسخ سوالات عمومی کنکور تجربی ۱۴۰۱دانلود دفترچه شماره یک پاسخ سوالات عمومی کنکور تجربی ۱۴۰۱

دانلود دفترچه سوالات کنکور ریاضی ۱۴۰۱

کنکور داخل کشورکنکور خارج از کشور
دانلود دفترچه شماره دو سوالات اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۱دانلود دفترچه شماره دو سوالات اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره دو پاسخ سوالات اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۱دانلود دفترچه شماره دو پاسخ سوالات اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره سه سوالات اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۱دانلود دفترچه شماره سه سوالات اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره سه پاسخ سوالات اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۱دانلود دفترچه شماره سه پاسخ سوالات اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره یک سوالات عمومی کنکور ریاضی ۱۴۰۱دانلود دفترچه شماره یک سوالات عمومی کنکور ریاضی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره یک پاسخ سوالات عمومی کنکور ریاضی ۱۴۰۱دانلود دفترچه شماره یک پاسخ سوالات عمومی کنکور ریاضی ۱۴۰۱

دانلود دفترچه سوالات کنکور انسانی ۱۴۰۱

کنکور داخل کشورکنکور خارج از کشور
دانلود دفترچه شماره دو سوالات اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۱دانلود دفترچه شماره دو سوالات اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره دو پاسخ سوالات اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۱دانلود دفترچه شماره دو پاسخ سوالات اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره سه سوالات اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۱دانلود دفترچه شماره سه سوالات اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره سه پاسخ سوالات اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۱دانلود دفترچه شماره سه پاسخ سوالات اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره یک سوالات عمومی کنکور انسانی ۱۴۰۱دانلود دفترچه شماره یک سوالات عمومی کنکور انسانی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره یک پاسخ سوالات عمومی کنکور انسانی ۱۴۰۱دانلود دفترچه شماره یک پاسخ سوالات عمومی کنکور انسانی ۱۴۰۱

دانلود سوالات کنکور هنر ۱۴۰۱

کنکور داخل کشورکنکور خارج از کشور
دانلود دفترچه سوالات اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰۱دانلود دفترچه سوالات اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰۱
دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰۱دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰۱
دانلود دفترچه سوالات عمومی کنکور هنر ۱۴۰۱دانلود دفترچه سوالات عمومی کنکور هنر ۱۴۰۱
دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات عمومی کنکور هنر ۱۴۰۱دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات عمومی کنکور هنر ۱۴۰۱

دانلود سوالات کنکور زبان ۱۴۰۱

کنکور داخل کشورکنکور خارج از کشور
دانلود دفترچه سوالات اختصاصی کنکور زبان ۱۴۰۱دانلود دفترچه سوالات اختصاصی کنکور زبان ۱۴۰۱
دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات اختصاصی کنکور زبان ۱۴۰۱دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات اختصاصی کنکور زبان ۱۴۰۱
دانلود دفترچه سوالات عمومی کنکور زبان ۱۴۰۱دانلود دفترچه سوالات عمومی کنکور زبان ۱۴۰۱
دانلود پاسخنامه کلیدی دفترچه سوالات عمومی کنکور زبان ۱۴۰۱دانلود پاسخنامه کلیدی دفترچه سوالات عمومی کنکور زبان ۱۴۰۱

به محض انتشار سوالات کنکور سراسری ۱۴۰۱ این سوالات همراه با پاسخنامه کلیدی مربوط به آن ها برای ۵ گروه آزمایشی تجربی – ریاضی – انسانی – هنر و زبان می توانید فایل های مربوط به آن ها را به صورت رایگان از این سایت دانلود کنید.

ارتباط با کنکور آسان است

برای ارتباط با مشاورین کنکور آسان است و دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان برای موفقیت در کنکور های سال های آینده با شماره تماس های زیر ارتباط برقرار کنید :

دفتر مرکزی : ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰
مشاور ارشد : ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *