کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912
بودجه بندی کنکور 1402

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۲

دقیق ترین بودجه بندی مربوط به کنکور ۱۴۰۲ را در این مقاله مطالعه کنید.

از آنجایی که بر اساس آخرین اخبار منتشر شده از مراجع مربوطه کنکور ۱۴۰۲ در دو مرحله برای دروس تخصص برگزار می شود و نمره و تراز دروس عمومی نیز تنها بر اساس نمره کتبی نهایی و سوابق تحصیلی متوسطه دوم محاسبه می شود در این مقاله فقط بودجه بندی مربوط به دروس اختصاصی را مشاهده می کنید.

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۲

دفترچه اختصاصی کنکور تجربی به ترتیب شامل ۵ درس زمین شناسی، ریاضی، زیست شناسی، فیزیک و شیمی است. برای پاسخگویی به تست های دفترچه سوالات اختصاصی مجموعا ۱۷۵ دقیقه زمان دارید که زمان هر درس با درس دیگر متفاوت است که در ادامه زمان حل تست های هر یک از این دروس را به تفکیک عنوان می کنیم.

بودجه بندی زیست کنکور تجربی ۱۴۰۲

سومین درس در دفترچه سوالات اختصاصی کنکور تجربی
دارای ضریب ۱۲
شامل ۵۰ سوال از سوال ۱۵۶ تا ۲۰۵ دفترچه سوالات اختصاصی رشته تجربی
۳۶ دقیقه زمان برای پاسخگویی به سوالات این درس
۴۲ ثانیه زمان برای پاسخ به هر سوال

عنوان فصلتعداد تست در کنکور
گوارش و جذب مواد۲
تبادلات گازی۰
گردش مواد در بدن۴
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد۱
تنظیم عصبی۱
حواس۱
دستگاه حرکتی۲
تنظیم شیمیایی۱
ایمنی۲
تقسیم یاخته۰
تولید مثل۳
مولکول های اطلاعاتی۲
جریان اطلاعات در یاخته ها۳
انتقال اطلاعات در نسل ها۵
تغییر در اطلاعات وراثتی۲
از ماده به انرژی۲
از انرژی به ماده۳
فناوری های نوین زیستی۱
رفتارهای جانوران۱
گیاهی دهم۲
گیاهی یازدهم۴
گیاهی جامع۲
جانوری۷

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی ۱۴۰۲

چهارمین درس در دفترچه دروس اختصاصی رشته تجربی
دارای ضریب ۶ در زیر گروه اول
شامل ۳۰ سوال از سوال ۲۰۶ تا ۲۳۵ دفترچه سوالات اختصاصی رشته تجربی
۳۷ دقیقه زمان برای پاسخگویی به سوالات این درس
۷۲ ثانیه زمان برای پاسخگویی به هر سوال

بودجه بندی فیزیک (دهم) کنکور تجربی ۱۴۰۲

عنوان فصلتعداد تست در کنکور
فیزیک و اندازه گیری۱
کار انرژی توان۱
ویژگی های فیزیکی مواد۲
دما گرما قانون گازها۲

بودجه بندی فیزیک (یازدهم) کنکور تجربی ۱۴۰۲

عنوان فصلتعداد تست در کنکور
الکتریسته ساکن۴
جریان الکتریکی۴
مغناطیس و القا۲

بودجه بندی فیزیک (دوازدهم) کنکور تجربی ۱۴۰۲

عنوان فصلتعداد تست در کنکور
حرکت بر خط راست۴
دینامیک۳
نوسان و امواج۴
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای۳

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی ۱۴۰۲

دومین درس در دفترچه سوالات دروس اختصاصی کنکور تجربی
دارای ضریب ۶ در زیر گروه اول
شامل ۳۰ سوال از سوال ۱۲۶ تا ۱۵۵ دفترچه سوالات دروس اختصاصی کنکور تجربی
۴۷ دقیقه زمان برای پاسخگویی به سوالات این درس
۹۶ ثانیه زمان برای پاسخگویی به هر سوال

عنوان فصلتعداد تست در کنکور
مشتق۲
کاربرد مشتق۳
حد و پیوستگی۳
تابع۴
معادله و نامعادله۲
آمار۰
احتمال۲
ترکیبیات۲
مثلثات۴
لگاریتم و توابع نمایی۲
مجموعه و دنباله۰
توان های گویا۱
هندسه۲
مقاطع مخروطی۱
هندسه مختصاتی۲

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی ۱۴۰۲

پنجمین و آخرین درس در دفترچه سوالات اختصاصی رشته تجربی
دارای ضریب ۹ در زیر گروه اول
شامل ۳۵ سوال از سوال ۲۳۶ تا ۲۷۰ دفترچه سوالات اختصاصی رشته تجربی
۳۵ دقیقه زمان برای پاسخگویی به سوالات این درس
۶۰ ثانیه زمان برای پاسخگویی به هر سوال

عنوان مبحثتعداد تست
آرایش الکترونی و جدول دوره ای۵
نام گذاری – فرمول نویسی – ساختار لوویس۱
استوکیومتری واکنش ها۴
شیمی آلی۵
ترموشیمی۴
اسید و باز۴
سینتیک۲
تعادل۲
الکتروشیمی۳
جامدهای بلوری۲
محلول ها۲

برای مطالعه جزییات مربوط به برگزاری کنکور ۱۴۰۲ روی لینک زیر کلیک کنید :
کنکور ۱۴۰۲

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۲

دفترچه اختصاصی کنکور ریاضی به ترتیب شامل ۳ درس ریاضی – فیزیک و شیمی است. برای پاسخگویی به تست های دفترچه سوالات اختصاصی مجموعا ۱۷۵ دقیقه زمان دارید که زمان هر درس با درس دیگر متفاوت است که در ادامه زمان حل تست های هر یک از این دروس را به تفکیک عنوان می کنیم.

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی ۱۴۰۲

دومین درس در دفترچه سوالات اختصاصی رشته ریاضی
دارای ضریب ۹ در زیر گروه اول
شامل ۴۵ سوال از سوال ۱۵۶ تا ۲۰۰ دفترچه سوالات اختصاصی رشته ریاضی
۵۵ دقیقه زمان برای پاسخگویی به سوالات این درس
۷۲ ثانیه زمان برای پاسخگویی به هر سوال

بودجه بندی فیزیک دهم کنکور ۱۴۰۲

عنوان فصلتعداد سوال در کنکور
اندازه گیری و چگالی۱
کار توان انرژی۱
ویژگی فیزیکی مواد۳
دما و گرما قانون گازها۲
ترمودینامیک۳

بودجه بندی فیزیک یازدهم کنکور ۱۴۰۲

عنوان فصلتعداد سوال در کنکور
الکتریسته ساکن۵
جریان الکتریکی۶
مغناطیس۳
القا۰

بودجه بندی فیزیک دوازدهم کنکور ۱۴۰۲

عنوان فصلتعداد سوال در کنکور
حرکت بر خط راست۵
دینامیک و حرکت دایره ای۳
نوسان و امواج۴+۱ ترکیبی
برهم کنش های موج۲
فیزیک اتمی۵
فیزیک هسته ای۲

بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی ۱۴۰۲

سومین و آخرین درس در دفترچه سوالات دروس اختصاصی رشته ریاضی
دارای ضریب ۶ در زیر گروه اول
شامل ۳۵ سوال از سوال ۲۰۱ تا ۲۳۵ دفترچه سوالات اختصاصی رشته ریاضی
۶۰ ثانیه زمان برای پاسخگویی به هر سوال

عنوان مبحثتعداد تست در کنکور
آرایش الکترونی و جدول دوره ای۵
فرمول شیمیایی۲
ظرفیت الکترون۱
شیمی آلی۶
استوکیومتری یا آنتالپی پیوند۱
ترکیبی موازنه با اکسایش و کاهش۱
تعادل۱
الکتروشیمیایی۳
اسید۳
ترموشیمی۱ ترکیبی با استوکیومتری
۲ ترموشیمی
استوکیومتری۱
انحلال پذیری۱
ساختار لوویس۱
ترکیبی درصد جرمی با استوکیومتری۱
آنیون و کاتیون۱
سینتیک۲
محلول ها۲

بودجه بندی حسابان کنکور ریاضی ۱۴۰۲

اولین درس در دفترچه سوالات اختصاصی رشته ریاضی
دارای ضریب ۱۲ در زیر گروه اول
شامل ۵۵ سوال از سوال ۱۰۱ تا ۱۵۵ دفترچه سوالات اختصاصی رشته ریاضی
۸۵ دقیقه زمان برای پاسخگویی به سوالات این درس
۹۰ ثانیه زمان برای پاسخگویی به هر سوال

عنوان مبحثتعداد تست در کنکور
معادله و نامعادله ۱۰ و ۱۱۲
لگاریتم ترکیبی با دترمینان۱
حد و پیوستگی یازدهم۲
حدو پیوستگی دوازدهم۲
حد و پیوستگی ترکیبی ۱۱ و ۱۲۱
لگاریتم۱
الگو و دنباله۲
تابعتابع ۷
ترکیبی با لگاریتم ۲
ترکیبی با مثلثات ۱
مثلثاتمثلثات دوازدهم ۱
مثلثات یادزهم ۱
ترکیبی مثلثات یازدهم ودوازدهم ۱

بودجه بندی گسسته کنکور ریاضی ۱۴۰۲

عنوان مبحثتعداد سوال در کنکور
گراف۲
بردار۲
مربع لاتین۱
نظریه اعداد۴
ترکیبیات۱

بودجه بندی هندسه کنکور ریاضی ۱۴۰۲

عنوان مبحثتعداد سوال در کنکور
چند ضلعی محاطی و محیطی۳
نیمساز زوایای داخلی و محاسبه طول نیمساز۲
بیضی و سهمی۱
دایره۳
ماتریس۲

ارتباط با کنکور آسان است

برای ارتباط با کنکور آسان است و دریافت مشاوره و برنامه ریزی متناسب با بودجه بندی کنکور با شماره های زیر در ارتباط باشید :

شماره تماس دفتر مرکزی : ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰
شماره تماس مشاور ارشد : ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *