کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912
بودجه-بندی-کنکور-1401

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱

آخرین و به روز ترین بودجه بندی کنکور برای شما داوطلبان رشته های تجربی،ریاضی و انسانی کنکور ۱۴۰۱ :

بودجه بندی دروس عمومی کنکور ۱۴۰۱

دفترچه دروس عمومی کنکور شامل ۴ درس و ۱۰۰ سوال است که سهم هر درس در این دفترچه ۲۵ تست است.

بودجه بندی دروس عمومی کنکور ۱۴۰۱ را به صورت درس به درس و مبحثی مطالعه کنید.

بودجه بندی ادبیات کنکور ۱۴۰۱

ادبیات فارسی با ضریب ۴ مهم ترین و تاثیر گذار ترین درس عمومی است که باید پاسخگوی تست های آن باشید. تست های ادبیات کنکور به صورت مبحثی طرح می شود که همان طور که در جدول زیر مشاهده می کنید این درس شامل ۶ مبحث است.

زمان پاسخ به تست های ادبیات ۱۸ دقیقه است. (۴۲ ثانیه برای هر تست)

مبحث تعداد تست در کنکور
معنی لغت ۳
املا ۳
حفظ شعر ۱
دستور زبان ۵
آرایه ادبی۴
قرابت معنایی۹

روش مطالعه ادبیات

بودجه بندی عربی کنکور ۱۴۰۱

عربی دومین درس در دفترچه عمومی است که تست های این درس نیز به صورت مبحثی است و شامل ۶ مبحث اصلی می شود که با مطالعه دقیق این مباحث می توانید به تست های این درس پاسخ دهید.

طبق جدول زیر بیشترین سهم از سوالات درس عربی به مبحث ترجمه و تعریب و کمترین تست به مبحث اعراب گذاری تعلق دارد. برای پاسخ به تست های عربی کنکور ۲۰ دقیقه زمان دارید. (۴۸ ثانیه برای هر تست)

مبحثتعداد تست در کنکور
ترجمه و تعریب ۱۰
درک مطلب ۴
تحلیل صرفی۳
اعراب گذاری ۱
لغت ۲
قواعد۵

روش مطالعه عربی

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور ۱۴۰۱

آخرین درس در دفترچه عمومی زبان انگلیسی است که مطالعه مبحثی این درس به بهبود عملکرد شما کمک خواهد کرد. توجه داشته باشید که برای پاسخ به تست های این بخش ۲۰ دقیقه زمان دارید. (۴۸ ثانیه برای هر تست)

مبحث تعداد تست در کنکور
گرامر ۴
واژگان ۸
کلوز تست ۵
درک مطلب۸

روش مطالعه زبان

بودجه بندی دین و زندگی کنکور ۱۴۰۱

دین و زندگی کنکور با ضریب ۳ دومی درس پراهمیت در دفترچه دروس عمومی است. دینی سومین درس در دفترچه است که برای پاسخ به سوالات این درس ۱۷ دقیقه زمان دارید. (۴۲ ثانیه برای هر تست)

بودجه بندی دین و زندگی (پایه دهم) کنکور ۱۴۰۱

عنوان درس تعداد تست در کنکور
درس اول ۰
درس دوم ۲
درس سوم ۱
درس چهارم ۰
درس پنجم ۱
درس ششم ۱
درس هفتم۱
درس هشتم ۱
درس نهم۰
درس دهم۰
درس یازدهم۱
درس دوازدهم۱

بودجه بندی دین و زندگی (پایه یازدهم) کنکور ۱۴۰۱

عنوان درس تعداد تست در کنکور
درس اول ۰
درس دوم ۱
درس سوم ۱
درس چهارم ۱
درس پنجم۰
درس ششم ۱
درس هفتم۱
درس هشتم۰
درس نهم۲
درس دهم۱
درس یازدهم۰
درس دوازدهم۱

بودجه بندی دین و زندگی (پایه دوازدهم) کنکور ۱۴۰۱

عنوان درس تعداد تست در کنکور
درس اول ۰
درس دوم ۱
درس سوم ۱
درس چهارم ۱
درس پنجم ۰
درس ششم۱
درس هفتم۱
درس هشتم۰
درس نهم۲
درس دهم۱
درس یازدهم۰
درس دوازدهم۱

روش مطالعه دین و زندگی

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۱

دفترچه اختصاصی کنکور تجربی به ترتیب شامل ۵ درس زمین شناسی، ریاضی، زیست شناسی، فیزیک و شیمی است. برای پاسخگویی به تست های دفترچه سوالات اختصاصی مجموعا ۱۷۵ دقیقه زمان دارید که زمان هر درس با درس دیگر متفاوت است که در ادامه زمان حل تست های هر یک از این دروس را به تفکیک عنوان می کنیم.

بودجه بندی زیست کنکور تجربی ۱۴۰۱

زیست مهم ترین و تاثیر گذار ترین درس در تراز و رتبه شما داوطلبان کنکور تجربی است.

این درس سومین درس در دفترچه اختصاصی کنکور تجربی است و شامل ۵۰ تست است. زمان پاسخگویی به تست های درس زیست ۳۶ دقیقه است. (برای هر تست ۴۲ ثانیه)

عنوان فصل تعداد تست در کنکور
گوارش و جذب مواد ۲
تبادلات گازی۰
گردش مواد در بدن ۴
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد۱
تنظیم عصبی ۱
حواس۱
دستگاه حرکتی۲
تنظیم شیمیایی۱
ایمنی ۲
تقسیم یاخته ۰
تولید مثل ۳
مولکول های اطلاعاتی۲
جریان اطلاعات در یاخته ها۳
انتقال اطلاعات در نسل ها ۵
تغییر در اطلاعات وراثتی ۲
از ماده به انرژی ۲
از انرژی به ماده ۳
فناوری های نوین زیستی ۱
رفتارهای جانوران ۱
گیاهی دهم ۲
گیاهی یازدهم۴
گیاهی جامع ۲
جانوری ۷

روش مطالعه زیست

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی ۱۴۰۱

فیزیک چهارمین درس در دفترچه اختصاصی کنکور تجربی است. این درس شامل ۳۰ تست کنکوری است و برای پاسخ به سوالات این درس مجموعا ۳۷ دقیقه زمان دارید. (۷۲ ثانیه برای هر تست)

بودجه بندی فیزیک (دهم) کنکور تجربی ۱۴۰۱

عنوان فصل تعداد تست در کنکور
فیزیک و اندازه گیری ۱
کار انرژی توان ۱
ویژگی های فیزیکی مواد ۲
دما گرما قانون گازها ۲

بودجه بندی فیزیک (یازدهم) کنکور تجربی ۱۴۰۱

عنوان فصل تعداد تست در کنکور
الکتریسته ساکن ۴
جریان الکتریکی۴
مغناطیس و القا ۲

بودجه بندی فیزیک (دوازدهم) کنکور تجربی ۱۴۰۱

عنوان فصل تعداد تست در کنکور
حرکت بر خط راست ۴
دینامیک ۳
نوسان و امواج ۴
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای۳

روش مطالعه فیزیک

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی ۱۴۰۱

ریاضی دومین درس در دفترچه اختصاصی رشته تجربی است، این درس شامل ۳۰ تست است که برای حل تست های این درس مجموعا ۴۷ دقیقه زمان دارید. (۹۶ ثانیه برای هر تست)

عنوان فصل تعداد تست در کنکور
مشتق ۲
کاربرد مشتق ۳
حد و پیوستگی ۳
تابع ۴
معادله و نامعادله ۲
آمار ۰
احتمال ۲
ترکیبیات ۲
مثلثات ۴
لگاریتم و توابع نمایی۲
مجموعه و دنباله ۰
توان های گویا ۱
هندسه ۲
مقاطع مخروطی ۱
هندسه مختصاتی ۲

روش مطالعه ریاضی

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی ۱۴۰۱

شیمی آخرین درس در دفترچه سوالات اختصاصی کنکور تجربی است که باید در مدت زمان ۳۵ دقیقه به ۳۵ تست این درس پاسخ دهید. (۶۰ ثانیه برای هر تست)

عنوان مبحثتعداد تست
آرایش الکترونی و جدول دوره ای ۵
نام گذاری – فرمول نویسی – ساختار لوویس ۱
استوکیومتری واکنش ها ۴
شیمی آلی ۵
ترموشیمی ۴
اسید و باز۴
سینتیک۲
تعادل ۲
الکتروشیمی۳
جامدهای بلوری۲
محلول ها ۲

روش مطالعه شیمی

برای اطلاع از جزییات دیگر کنکور ۱۴۰۱ روی لینک زیر کلیک کنید :
کنکور ۱۴۰۱

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۱

بودجه بندی دروس ۳ درس اختصاصی کنکور ریاضی :

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی ۱۴۰۱

بودجه بندی فیزیک رشته ریاضی به تفکیک سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم :

بودجه بندی فیزیک دهم کنکور ۱۴۰۱

عنوان فصل تعداد سوال در کنکور
اندازه گیری و چگالی ۱
کار توان انرژی ۱
ویژگی فیزیکی مواد ۳
دما و گرما قانون گازها ۲
ترمودینامیک۳

بودجه بندی فیزیک یازدهم کنکور ۱۴۰۱

عنوان فصل تعداد سوال در کنکور
الکتریسته ساکن ۵
جریان الکتریکی ۶
مغناطیس۳
القا۰

بودجه بندی فیزیک دوازدهم کنکور ۱۴۰۱

عنوان فصل تعداد سوال در کنکور
حرکت بر خط راست ۵
دینامیک و حرکت دایره ای ۳
نوسان و امواج ۴+۱ ترکیبی
برهم کنش های موج ۲
فیزیک اتمی ۵
فیزیک هسته ای ۲

بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی ۱۴۰۱

عنوان مبحثتعداد تست در کنکور
آرایش الکترونی و جدول دوره ای ۵
فرمول شیمیایی۲
ظرفیت الکترون ۱
شیمی آلی ۶
استوکیومتری یا آنتالپی پیوند ۱
ترکیبی موازنه با اکسایش و کاهش ۱
تعادل ۱
الکتروشیمیایی۳
اسید۳
ترموشیمی۱ ترکیبی با استوکیومتری
۲ ترموشیمی
استوکیومتری۱
انحلال پذیری ۱
ساختار لوویس۱
ترکیبی درصد جرمی با استوکیومتری۱
آنیون و کاتیون ۱
سینتیک۲
محلول ها ۲

بودجه بندی حسابان کنکور ریاضی ۱۴۰۱

عنوان مبحث تعداد تست در کنکور
معادله و نامعادله ۱۰ و ۱۱۲
لگاریتم ترکیبی با دترمینان۱
حد و پیوستگی یازدهم ۲
حدو پیوستگی دوازدهم ۲
حد و پیوستگی ترکیبی ۱۱ و ۱۲۱
لگاریتم۱
الگو و دنباله ۲
تابع تابع ۷
ترکیبی با لگاریتم ۲
ترکیبی با مثلثات ۱
مثلثات مثلثات دوازدهم ۱
مثلثات یادزهم ۱
ترکیبی مثلثات یازدهم ودوازدهم ۱

بودجه بندی گسسته کنکور ریاضی ۱۴۰۱

عنوان مبحثتعداد سوال در کنکور
گراف ۲
بردار۲
مربع لاتین۱
نظریه اعداد۴
ترکیبیات۱

بودجه بندی هندسه کنکور ریاضی ۱۴۰۱

عنوان مبحثتعداد سوال در کنکور
چند ضلعی محاطی و محیطی۳
نیمساز زوایای داخلی و محاسبه طول نیمساز۲
بیضی و سهمی۱
دایره ۳
ماتریس۲

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۱

به زودی دقیق ترین و کامل ترین بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۱ را در سایت کنکور آسان است مشاهده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *