کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912
اطلاعات کامل کنکور دی ماه

اطلاعات کامل کنکور دی ماه

برای اطلاع کامل از شرایط و برگزاری کنکور ۱۴۰۲ تمامی زیر گروه ها، کنکور آسان است اطلاعات کامل کنکور دی ماه را منتشر کرده است.

در ابتدا تغییرات کنکور ۱۴۰۲ را بررسی می کنیم و بعد شروع به معرفی زیر گروه های کنکور می کنیم:

تغییرات کنکور ۱۴۰۲

همانطور که دانش آموزان و داوطلبان کنکور می دانند، کنکور ۱۴۰۲ با تغییرات گسترده ای در نحوه ی برگزاری مواجه شده است. این تغییرات از جهت کاهش تاثیر کنکور در شکل گیری سرنوشت یک فرد در طول یک نصفه روز و چهار ساعت و نیم کنکور است. تاثیر نمرات امتحان نهایی در کنکور لحاظ می شود کنکور ۱۴۰۲ تجربی نیز شامل این تغییرات گسترده می شود که در ادامه ی مقاله ی کنکور آسان است تغییرات نحوه ی برگزاری کنکور را بررسی می کنیم:

 • تاثیر معدل در کنکور ۴۰ درصد و به صورت قطعی است.
 • داوطلبان می توانند به اختیار خود در یک یا هر دو آزمون شرکت کنند.
 • در کنکور ۱۴۰۲، سابقه تحصیلی براساس نمرات امتحان نهایی پایه دوازدهم محاسبه می شود.
 • دروس عمومی از کنکور حذف، اما نمرات آن در سوابق تحصیلی محاسبه می شود.
 • سهم نمره کل داوطلبان در پذیرش افراد در دانشگاه ۶۰ درصد است.
 • کنکور دو بار در سال و فقط برای دروس تخصصی برگزار می شود.
 • نمره کل داوطلب در کنکور تا دوسال اعتبار دارد.

کنکور دی ماه ۱۴۰۲ گروه آزمایشی علوم تجربی

در وهله اول اطلاعات کامل کنکور دی ماه شرایط کنکور ۱۴۰۲ تجربی را بررسی خواهیم کرد که به شرح زیر است:

کنکور تجربی روز پنجشنبه ساعت ۸ صبح در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۱ برگزار می شود.

تعدا دفترچه پاسخنامه و دفترچه سوال، سه عدد می باشد، که جزییات دفترچه کنکور ۱۴۰۲ زیر گروه تجربی به شرح ذیل است:

 • دفترچه شماره یک: زیست

تعداد سوالات زیست: ۴۵ سوال

مدت زمان پاسخگویی: ۴۵ دقیقه

 • دفترچه شماره دو: فیزیک و شیمی

تعداد سوالات فیزیک: ۳۰ سوال

تعداد سوالات شیمی: ۳۵ سوال

زمان پاسخگویی: جمعا ۷۵ دقیقه

 • دفترچه شماره سه: ریاضی و زمین شناسی

تعداد سوالات ریاضی: ۳۰ سوال

تعداد سوالات زمین شناسی: ۱۵ سوال

مدت زمان پاسخگویی: ۶۰ دقیقه

در کنکور گروه آزمایشی تجربی ۴۵۰۵۷۷ نفر ثبت نام کرده اند که از این آمار، ۶۵ درصد داوطلبان زن و ۳۵ درصد داوطلبان مرد هستند.

اطلاعات کامل کنکور دی ماه: گروه آزمایشی علوم ریاضی

کنکور ریاضی روز جمعه ساعت هشت صبح در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۱ برگزار می شود.

تعداد دفترچه پاسخنامه و دفترچه ی سوال، دو عدد می باشد. جزییات دفترچه کنکور ۱۴۰۲ ریاضی به شرح زیر است:

 • دفترچه شماره یک: ریاضی

تعداد سوالات ریاضی: ۴۰ سوال

مدت زمان پاسخگویی: ۷۰ دقیقه

 • دفترچه شماره دو: فیزیک و شیمی

تعداد سوالات فیزیک: ۳۵ سوال

تعداد سوالات شیمی: ۳۰ سوال

مدت زمان پاسخگویی: جمعا ۷۵

در کنکور گروه آزمایشی ریاضی تعداد ۱۲۰۰۹۵ نفر ثبت نام کرده اند که از این آمار ۳۵ درصد داوطلبان زن و ۶۵ درصد داوطلبان مرد هستند.

کنکور دی ماه ۱۴۰۲ گروه آزمایشی علوم انسانی

در اینجا میخواهیم روز، نوبت، تاریخ و ساعت شروع فرآیند آزمون کنکور ۱۴۰۲ انسانی را بررسی کنیم:

کنکور انسانی، روز جمعه ساعت هشت صبح در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۱ برگزار می شود.

زیر گروه انسانی دارای دو دفترچه برای هم پاسخنامه و هم سوالات می باشد که به شرح زیر است:

 • دفترچه شماره یک: ریاضی، ادبیات، علوم اجتماعی و روان شناسی

۱.تعداد سوالات ریاضی: ۲۰ تست

۲.تعداد سوالات ادبیات: ۳۰ تست

۳.تعداد سوالات علوم اجتماعی: ۱۵ تست

۴.تعداد سوالات روان شناسی: ۱۵ تست

مدت زمان پاسخگویی: ۸۵ دقیقه

 • دفترچه شماره دو: عربی، تاریخ، جغرافیا، فلسفه و منطق، اقتصاد

۱.تعداد سوالات عربی: ۲۰ تست

۲.تعداد سوالات تاریخ: ۱۳ تست

۳.تعداد سوالات جغرافیا: ۱۲ تست

۴.تعداد سوالات فلسفه و منطق: ۲۰ تست

۵.تعداد سوالات اقتصاد: ۱۵ تست

مدت زمان پاسخگویی: ۷۵ دقیقه

در گروه آزمایشی انسانی ۳۰۹۲۱۹ نفر برای کنکور دیماه ثبت نام کرده اند.

از این تعداد شرکت کننده در کنکور انسانی، ۶۱ درصد داوطلبان زن و ۳۹ درصد داوطلبان مرد هستند.

اطلاعات کامل کنکور دی ماه: گروه آزمایشی زبان

تاثیر معدل برای کنکور هنر ۲۶ درصد و تاثیر کنکور ۷۴ می باشد.

 • عناوین و ضرایب دروس اختصاصی گروه آزمایشی زبان به شرح جدول ذیل است:
نام درسضریب
زبان تخصصی۱

کنکور ۱۴۰۲ زبان نیز در قالب یک دفترچه و ۷۰ سوال ارائه می شود و شرکت کنندگان این گروه آزمایشی فرصت دارند در ۱۰۵ دقیقه به این سوالات پاسخ دهند.

زمان برگزاری کنکور زبان، بعد از ظهر پنجشنبه ساعت ۱۴:۳۰ تاریخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۱ برگزار می شود.

تعدا ثبت نام کنندگان و داوطلبان کنکور گروه آزمایشی زبان خارجه ۵۸۵۱۴ نفر می باشند.از این تعداد ثبت نام کننده ۶۵ درصد داوطلبان زن و ۳۵ درصد داوطلبان مرد هستند.

این آزمون شامل پرسش‌های تخصصی از زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، ایتالیایی و روسی است که داوطلبان با توجه رشته تخصصی خود به سوالات یکی از زبان‌ها پاسخ می‌دهند.

کنکور دی ماه ۱۴۰۲ گروه آزمایشی هنر

تاثیر معدل برای کنکور هنر ۲۶ درصد و تاثیر کنکور ۷۴ می باشد.

عناوین و ضرایب دروس اختصاصی زبان در کنکور ۱۴۰۲ هنر به شرح جدول ذیل است:

نام درسضریب
درک عمومی هنر۱۲
درک عمومی ریاضی – فیزیک۵
خلاقیت تصویری و تجسمی۳

کنکور هنر در قالب یک دفترچه سوال و یک دفترچه پاسخنامه با مشخصات زیر برگزار می شود:

درک عمومی هنر: ۳۰ تست، زمان پاسخگویی ۲۵ دقیقه و ارزش هر تست ۳.۳۳ درصد است.

درک عمومی ریاضی – فیزیک: ۳۰ تست، زمان پاسخگویی ۴۰ دقیقه و ارزش هر تست ۳.۳۳ درصد است.

خلاقیت تصویری و تجسمی: ۲۰ تست، زمان پاسخگویی ۲۵ دقیقه و ارزش هر تست ۵ درصد است.

ثبت نام کنندگان گروه آزمایشی هنر ۳۹۰۵۵ نفر می باشند که از این تعداد، ۷۴ درصد داوطلبان زن و ۳۹ درصد داوطلبان مرد هستند.

ناریخ برگزاری کنکور هنر، بعد از ظهر روز جمعه تاریخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می شود.

اطلاعات کامل کنکور دی ماه: شرایط ثبت نام در دو کنکور و بیشتر

داوطلبان فقط در یکی از گروه های اصلی (زیر گروه ریاضی، زیر گروه انسانی و زیر گروه تجربی) می توانند ثبت نام کنند.

علاوه بر گروه های آموزشی اصلی، دانش آموزان می توانند در کنکور زبان و یا هنر شرکت کنند.

اگر دانش آموز قصد شرکت در هیچکدام از یک زیر گروه های اصلی را نداشته باشند می توانند در یکی از کنکور های هنر و یا زبان شرکت کنند.

اطلاعات کامل کنکور دی ماه: مشاوره و منابع کنکور آسان است

موسسه کنکور آسان است، برای دانش آموزان بهترین شرایط تحصیلی، با بهترین اساتید کشوری را فراهم کرده است. بدین صورت که تدریس های موسسه، برای داشن آموزان در هر نقطه ای از کشور و با هر سطح تحصیلی (ضعیف و متوسط) امکان استفاده را دارا می باشد. حتی داوطلبان شاغل می توانند با استفاده از برنامه ریزی ها و منابع موسسه به سطح علمی بالایی برسند. در رقابت با سایر داوطلبان از شرایط بهتری برخوردار شوند.

منابع تدریس شده ی موسسه در قالب دی وی دی و در قالب بسته های معلم خصوصی کنکور تجربی، بسته معلم خصوصی کنکور انسانی و بسته ی معلم خصوصی کنکور ریاضی قابل تهیه برای دانش آموزان است. دانش آموزان می توانند محتوا و تدریس هر درس را به صورت جداگانه تهیه کنند.

در کنار این بسته ها موسسه کنکور آسان است اقدام به مشاوره و برنامه ریزی شخصی سازی شده برای دانش آموزان را نیزانجام می دهد.

برای تهیه منابع موسسه کنکور آسان است کافیست با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

دفتر مرکزی : ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰
مشاور ارشد : ۰۹۱۲۱۹۰۴۶۹۰

منابع آموزشی موسسه کنکور آسان است، با تدریس های مفهومی و تستی، یکی از کامل ترین مجموعه های آموزشی برای کنکور و معدل سازی است. با تهیه منابع موسسه کنکور آسان است شما می توانید از مشاوره های تحصیلی نیز استفاده کنید.

بهترین منابع آموزشی ویژه تست زنی کنکور را از سایت رسمی کنکور آسان است تهیه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *